Đảm bảo 100% người cao tuổi có thẻ bảo hiểm y tế

Văn phòng Chính phủ vừa ban hành thông báo kết luận của Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà về công tác người cao tuổi.

Chính phủ yêu cầu đảm bảo 100% người cao tuổi có thẻ bảo hiểm y tế
Chính phủ yêu cầu đảm bảo 100% người cao tuổi có thẻ bảo hiểm y tế

Phó Thủ tướng yêu cầu Bộ Y tế chỉ đạo, hướng dẫn triển khai có hiệu quả công tác chăm sóc sức khỏe người cao tuổi tại cơ sở theo quy định; thống nhất hướng dẫn lập hồ sơ theo dõi, quản lý sức khỏe người cao tuổi; đẩy mạnh công tác đào tạo chuyên ngành lão khoa, kỹ năng chăm sóc người cao tuổi. Bộ Y tế có giải pháp phù hợp đảm bảo 100% người cao tuổi có thẻ bảo hiểm y tế; chỉ đạo, hướng dẫn các địa phương triển khai thực hiện kế hoạch chăm sóc sức khỏe ban đầu cho người cao tuổi.

Bảo hiểm Xã hội Việt Nam phối hợp với Bộ Y tế triển khai thực hiện chính sách bảo hiểm y tế, nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế, đáp ứng nhu cầu chăm sóc sức khỏe của người cao tuổi và người dân; ưu tiên giải quyết, chi trả bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế cho người cao tuổi.

UBND các tỉnh, thành phân bổ nguồn lực, bảo đảm thực hiện đầy đủ các chính sách về người cao tuổi theo quy định; lồng ghép thực hiện công tác người cao tuổi trong các chương trình, đề án, dự án, nhiệm vụ có liên quan. Tiếp tục tổ chức tốt công tác chúc thọ, mừng thọ, thăm hỏi, tặng quà người cao tuổi nghèo, cô đơn không có người phụng dưỡng; huy động mọi nguồn lực, xã hội hóa trong công tác chăm sóc và phát huy vai trò của người cao tuổi tại địa phương.

Phó Thủ tướng đề nghị Trung ương Hội người cao tuổi Việt Nam chủ trì, phối hợp với Bộ Y tế, Ngân hàng thương mại Quân đội và các cơ quan, tổ chức liên quan vận động nguồn lực thực hiện chương trình nhân đạo "mắt sáng cho người cao tuổi".

Tin cùng chuyên mục