Kiện toàn Ban Chỉ đạo cải cách hành chính TPHCM

UBND TPHCM vừa ban hành quyết định kiện toàn Ban Chỉ đạo cải cách hành chính TPHCM (Ban Chỉ đạo).
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi

Ban Chỉ đạo do Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi làm Trưởng ban, Phó Chủ tịch UBND TPHCM Võ Văn Hoan làm Phó Trưởng ban Thường trực, Giám đốc Sở Nội vụ Huỳnh Thanh Nhân làm Phó Trưởng ban. Ban Chỉ đạo còn có 19 thành viên là lãnh đạo các sở, ban, ngành thành phố.

Ban Chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn theo Quyết định 869/QĐ-UBND ngày 5-3-2018 của Chủ tịch UBND TPHCM về ban hành Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo. Trên cơ sở các nội dung của cuộc họp, Ban Chỉ đạo cũng sẽ mời Hiệp hội Doanh nghiệp, Hội Doanh nhân trẻ thành phố tham dự họp để có ý kiến đối với lĩnh vực chuyên môn.

Tin cùng chuyên mục