Lên phương án cho CCSEP Nha Trang sau khi World Bank rút vốn

Văn phòng UBND tỉnh Khánh Hoà vừa có thông tin liên quan đến hợp phần 2 dự án Môi trường bền vững các thành phố Duyên hải – Tiểu dự án TP Nha Trang (Dự án CCSEP).

Theo đó, liên quan hợp phần 2 dự án CCSEP Nha Trang, Ngân hàng Thế giới (World Bank) đã có ý kiến không đồng ý tiếp tục sử dụng nguồn vốn vay ODA để thực hiện các hạng mục còn lại. Theo Hiệp định vay vốn, nguồn vốn để thực hiện hợp phần 2 dự án CCSEP không phải là vốn viện trợ không hoàn lại mà là nguồn vốn được UBND tỉnh vay lại và phải trả gốc cộng với lãi suất cho nhà tài trợ theo quy định.

Trên cơ sở đề xuất của Ban cán sự Đảng UBND tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Khánh Hòa đã họp và có ý kiến thống nhất về việc sử dụng ngân sách tỉnh thay thế vốn vay ODA để tiếp tục triển khai thực hiện các hạng mục còn lại của hợp phần 2 dự án; đồng thời, dự án cũng sẽ tiếp tục áp dụng khung chính sách đền bù tái định cư theo quy định của World Bank.

nhan-9878.jpg
Khánh Hòa lên phương án tiếp tục hợp phần 2 dự án CCSEP Nha Trang

UBND tỉnh Khánh Hòa sẽ trình HĐND tỉnh có ý kiến sử dụng vốn từ ngân sách tỉnh để triển khai hợp phần 2. Trên cơ sở ý kiến của HĐND tỉnh, UBND tỉnh hoàn thiện thủ tục trình các bộ, ngành thẩm định và Thủ tướng Chính phủ xem xét phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án (điều chỉnh nguồn vốn đối ứng và gia hạn thời gian thực hiện dự án). Nếu thuận lợi, các hạng mục thuộc hợp phần 2 dự kiến sẽ triển khai thi công lại vào quý III-2024 và hoàn thành vào cuối tháng 12-2025.

Văn phòng UBND tỉnh Khánh Hoà cho biết, UBND tỉnh sẽ tiếp tục chỉ đạo chủ đầu tư và các bên liên quan sớm triển khai, đẩy nhanh tiến độ thực hiện, sớm hoàn thành các hạng mục còn lại nhằm hoàn thiện đồng bộ hạ tầng kỹ thuật khu vực phía Bắc TP Nha Trang.

Dự án CCSEP Nha Trang có tổng mức đầu tư 72 triệu USD, trong đó, gần 61 triệu USD vốn vay từ World Bank và hơn 11 triệu USD nguồn vốn đối ứng của địa phương.

Tuy nhiên, ngày 17-3, World Bank đã có văn bản quyết định không tiếp tục tài trợ cho 2 hợp đồng thuộc hợp phần 2 của dự án CCSEP Nha Trang. Nguyên nhân, các hạng mục này vướng mắc giải phóng mặt bằng, tái định cư, dẫn đến chậm tiến độ.

Tin cùng chuyên mục