Nghiêm cấm lắp đặt camera nhằm xâm phạm quyền của người khác

UBND TPHCM vừa ban hành quy chế quản lý, vận hành và khai thác các hệ thống giám sát hình ảnh trên địa bàn TPHCM, có hiệu lực từ ngày 22-1.
Nghiêm cấm lắp đặt camera nhằm xâm phạm quyền của người khác

Theo quy chế, hệ thống quản lý tập trung camera giám sát của TPHCM phục vụ giám sát an ninh công cộng, giám sát tình hình giao thông, các khu vực trung tâm, sân bay, nơi tập trung đông người nhằm đảm bảo an ninh trật tự, trật tự đô thị, trật tự an toàn giao thông, vệ sinh môi trường. Trung tâm Điều hành đô thị thông minh TPHCM được phân quyền truy cập cao nhất, nhằm đảm bảo phục vụ công tác chỉ huy, điều hành của lãnh đạo Thành ủy và UBND TPHCM trong mọi tình huống; được truy cập tất cả hình ảnh camera có trong hệ thống, không phân biệt camera an ninh, camera giám sát giao thông hay camera xã hội hóa.

Trung tâm Điều hành đô thị thông minh TPHCM là đầu não của hệ thống giám sát hình ảnh camera tập trung. Các cơ quan nhà nước được khai thác sử dụng thông tin thuộc hệ thống quản lý tập trung camera giám sát theo phân quyền. Một phần dữ liệu được chia sẻ cho cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp thông qua dịch vụ truy cập trực tuyến, ứng dụng di động hoặc các giao thức kỹ thuật khác để khai thác sử dụng, góp phần phát triển kinh tế - xã hội và tạo thuận tiện hơn cho người dân, cộng đồng. 

Quy chế cũng quy định, camera do cá nhân, tổ chức và doanh nghiệp lắp đặt sẽ phải điều chỉnh thiết bị camera, đảm bảo chỉ quan sát trong phạm vi ranh diện tích thuộc quyền sở hữu hoặc quyền sử dụng của cá nhân, tổ chức và doanh nghiệp đó. Cá nhân, tổ chức và doanh nghiệp có trách nhiệm phối hợp cung cấp dữ liệu từ hệ thống camera của mình cho các cơ quan nhà nước có thẩm quyền khi được yêu cầu nhằm phục vụ công tác quản lý. Nghiêm cấm lợi dụng việc lắp đặt thiết bị camera nhằm xâm phạm quyền và lợi ích hợp pháp của cá nhân, tổ chức và doanh nghiệp khác. 

Tin cùng chuyên mục