Sự hài lòng của người dân với cơ quan hành chính được nâng lên

Ban Chỉ đạo cải cách hành chính (CCHC) của Chính phủ tổ chức hội nghị công bố chỉ số hài lòng về sự phục vụ hành chính và chỉ số CCHC năm 2021 của các bộ, cơ quan ngang bộ, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Bên hành lang hội nghị, phóng viên Báo SGGP có cuộc trao đổi với Bộ trưởng Bộ Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo CCHC của Chính phủ. 
PHÓNG VIÊN: Bộ trưởng có thể phân tích rõ hơn về kết quả cũng như những yếu tố giúp cho chỉ số hài lòng về sự phục vụ hành chính và chỉ số CCHC năm 2021 đạt được kết quả tích cực?
BỘ TRƯỞNG PHẠM THỊ THANH TRÀ: Nhìn tổng thể, chỉ số hài lòng của người dân, tổ chức đối với cơ quan Nhà nước cũng như chỉ số CCHC 2021 trong bối cảnh khó khăn do tác động của đại dịch Covid-19, nhưng đã có những chuyển biến rất tích cực. Rõ nét nhất là sự hài lòng của người dân đối với cơ quan hành chính đã được nâng lên. Những giá trị trung bình của chỉ số này đã được thể hiện rất cụ thể, đạt được 87,16%, đây là chỉ số đáng ghi nhận, tăng hơn so với năm 2020.
Sự hài lòng của người dân với cơ quan hành chính được nâng lên ảnh 1 Bộ trưởng Phạm Thị Thanh Trà, Phó Trưởng ban Thường trực Ban chỉ đạo CCHC của Chính phủ. Ảnh: ĐỖ TRUNG
CCHC đã có những chuyển biến tích cực, rõ nét nhất là cải cách về thể chế, đặc biệt chất lượng và hiệu quả xây dựng thể chế, chính sách đã được quan tâm, chỉ đạo đồng bộ và quyết liệt. Bên cạnh đó, cải cách thủ tục hành chính, nhất là dịch vụ công trực tuyến quốc gia. Chúng ta đã đạt được tỷ lệ dịch vụ công trực tuyến cấp độ 3 và 4 được 76%, tăng so với 2020. Cùng với đó, việc sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế đã đạt được mục tiêu đề ra theo sự chỉ đạo của Trung ương. Đã thúc đẩy nhanh việc chuyển đổi số quốc gia. Vì vậy, đã góp phần tích cực vào việc xây dựng Chính phủ điện tử, chính quyền điện tử, từ đó làm cơ sở, nền tảng quan trọng để đẩy mạnh chuyển đổi số quốc gia. 
Có thể nói, trong bối cảnh đặc biệt khó khăn của năm 2021 do tác động của đại dịch Covid-19, nhưng Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và các bộ, ngành, địa phương đã hết sức quan tâm chú trọng thúc đẩy CCHC, góp phần vào xây dựng nền hành chính nhà nước phục vụ nhân dân rõ nét hơn.
So với năm 2020, chỉ số CCHC và chỉ số hài lòng về sự phục vụ hành chính của Bộ Nội vụ có sự cải thiện về thứ hạng, có số điểm tăng cao nhất trong các bộ ngành. Bộ trưởng chia sẻ gì về kết quả này?
Bộ Nội vụ có sự cải thiện tốt hơn năm trước. Điều này có được nhờ những nỗ lực cải cách của các đơn vị trong bộ, nâng cao chất lượng phục vụ, hướng đến sự hài lòng của người dân, doanh nghiệp. Tuy nhiên, nói là hài lòng tôi thấy cũng chưa thực sự hài lòng. Là đơn vị tham mưu giúp Chính phủ trong công tác CCHC, cơ quan thường trực của Ban Chỉ đạo CCHC của Chính phủ, tôi vẫn đặt ra yêu cầu đối với các đơn vị thuộc và trực thuộc bộ phải xây dựng một nền hành chính phục vụ, nâng cao chất lượng dịch vụ công, nâng cao sự hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan, đơn vị mình. 
Một mục tiêu quan trọng mà Bộ Nội vụ hướng đến trở thành một trong những đơn vị đứng đầu về chuyển đổi số trong khối các bộ, ngành. Vì vậy, chúng tôi sẽ tiếp tục đẩy mạnh CCHC, xây dựng nền hành chính nhà nước dân chủ, chuyên nghiệp, hiện đại, phục vụ nhân dân, lấy người dân làm trung tâm, lấy sự hài lòng của người dân làm thước đo đánh giá chất lượng hoạt động của bộ máy hành chính nhà nước, góp phần thúc đẩy đổi mới sáng tạo. Cùng với đó, triển khai mạnh mẽ xây dựng, phát triển Chính phủ điện tử, Chính phủ số, gắn kết chặt chẽ với CCHC, nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động, phục vụ theo hướng công khai, minh bạch, hiện đại.
Bên cạnh những kết quả nổi bật như Bộ trưởng nói, còn những hạn chế nào mà Bộ Nội vụ và các bộ, ngành, địa phương cần quan tâm cải thiện trong thời gian tới?
Mặc dù đạt được những kết quả như đã nói nhưng chúng ta phải nhìn nhận công tác CCHC vẫn chưa được như mong muốn. Rõ nét nhất là việc xây dựng thể chế chính sách, pháp luật và tổ chức thực hiện có những mặt chưa đáp ứng được yêu cầu đề ra. Đây cũng là rào cản cho sự phát triển kinh tế - xã hội, cũng như sự phục hồi kinh tế - xã hội trong năm 2021.
Hơn nữa, việc tập trung thực hiện CCHC còn có những mặt hạn chế, làm ảnh hưởng đến môi trường đầu tư kinh doanh. Một mặt nào đó ảnh hưởng đến mong đợi của người dân đối với một nền hành chính dân chủ, chuyên nghiệp và một nền hành chính chúng ta đang hướng tới là phục vụ nhân dân. Thực tế, trong việc thực hiện sắp xếp các đơn vị hành chính, đơn vị sự nghiệp vẫn còn có mặt hạn chế và bất cập. 
Vậy theo Bộ trưởng, thời gian tới, các bộ, ngành, địa phương cần phải có hành động gì để công tác CCHC đạt được những kết quả như mong muốn?
Thời gian tới, phải xác định còn rất nhiều việc phải làm, trong đó trọng tâm, cốt lõi là tập trung một cách đồng bộ, quyết liệt cho cải cách thể chế, chính sách để tháo gỡ mọi rào cản. Tập trung vào những nguồn lực để thúc đẩy phát triển, hồi phục kinh tế xã hội nhanh nhất. Tiếp tục tập trung cao cho cải cách thủ tục hành chính, nhất là phát huy cao độ hơn nữa dịch vụ công trực tuyến để đảm bảo việc đẩy mạnh chuyển đổi số trong việc giải quyết thủ tục hành chính cho người dân, tổ chức, doanh nghiệp.
Hơn lúc nào hết, phải xác định việc sắp xếp tổ chức bộ máy tinh gọn hoạt động hiệu lực hiệu quả gắn với việc phát huy cao hơn nữa chất lượng của nền hành chính trong yêu cầu mới. Đây là nhiệm vụ hết sức quan trọng.
Đồng thời, cũng phải quan tâm, chú trọng cải cách chế độ công vụ, công chức, nâng cao văn hóa công vụ để phát huy được trách nhiệm của cán bộ công chức, viên chức trong việc phục vụ người dân, doanh nghiệp đảm bảo đạt yêu cầu tốt hơn. Nhiệm vụ cuối cùng rất cấp bách và quan trọng hiện nay là tập trung cao cho việc thúc đẩy chuyển đổi số quốc gia, thật đồng bộ, thật toàn diện từ Trung ương đến cấp cơ sở. Đây vừa là mục tiêu, vừa là động lực cải cách nền hành chính. Thông qua đó thúc đẩy Chính phủ số, chính quyền số; thúc đẩy kinh tế số, xã hội số, công dân số. Qua đó góp phần xây dựng nền hành chính nhà nước thực sự của dân, do dân và vì dân.

Lý do TP Hải Phòng dẫn đầu chỉ số CCHC


Trao đổi với phóng viên, ông Hoàng Mạnh Cường, Phó Chủ tịch UBND TP Hải Phòng cho biết, để đạt được kết quả xếp hạng cao về chỉ số CCHC năm 2020, thành phố luôn xác định CCHC là nhiệm vụ quan trọng để phát triển kinh tế - xã hội, đã chú trọng công tác này trong 9 năm qua. Đặc biệt, trong thời gian dịch bệnh Covid-19 bùng phát, thành phố vẫn quyết tâm, đồng bộ và linh hoạt trong CCHC. Trong đó, tập trung cải cách tổ chức bộ máy và đến nay đã giảm được hơn 100 đầu mối các cơ quan, tổ chức. Theo ông Cường, việc cắt giảm các đầu mối nhằm mục tiêu tăng cường hoạt động hiệu lực, hiệu quả của bộ máy nhà nước. Năm 2021, tỷ lệ và mức độ hài lòng của người dân thành phố cảng đối với CCHC tăng lên hơn 99%.

“Trong các giải pháp thực hiện, TP Hải Phòng chú trọng hiện đại hóa nền hành chính, chú trọng phát triển chuyển đổi số, ứng dụng Chính phủ điện tử, Chính phủ số để tạo ra nhiều lợi ích cho người dân, doanh nghiệp. Với kết quả trong CCHC năm 2021 mang lại, TP Hải Phòng đã thu hút được 5,2 tỷ USD đầu tư. Các nhà đầu tư lựa chọn Hải Phòng vì thời gian đăng ký được cắt giảm 30% đối với nhà đầu tư nước ngoài và 60% đối với nhà đầu tư trong nước”, ông Hoàng Mạnh Cường cho biết.  

Tin cùng chuyên mục