Thêm 11 tỷ USD giải quyết các cuộc khủng hoảng toàn cầu

Ngân hàng Thế giới (WB) cho biết, 11 quốc gia đã cam kết đóng góp hơn 11 tỷ USD cho các công cụ vốn hỗn hợp và bảo lãnh danh mục đầu tư mới, được thiết kế để mở rộng năng lực cho vay của ngân hàng thêm 70 tỷ USD trong một thập niên, nhằm giải quyết biến đổi khí hậu, đại dịch và các thách thức toàn cầu khác.

Thêm 11 tỷ USD giải quyết các cuộc khủng hoảng toàn cầu

Đây là đợt tăng vốn lớn nhất cho WB, kể từ khi Mỹ và các cổ đông khác mở rộng sứ mệnh của ngân hàng ra ngoài vấn đề chống đói nghèo vào năm 2022. Phần lớn khoản cam kết tài trợ mới nhất, khoảng 9 tỷ USD, đến từ Mỹ.

Trước đó, WB ước tính các nước đang phát triển cần trung bình 2.400 tỷ USD/năm từ nay đến năm 2030 để giải quyết các thách thức toàn cầu gồm biến đổi khí hậu, xung đột và đại dịch. Tháng 4-2023, các cổ đông của WB đã thông qua việc tăng tỷ lệ đòn bẩy của ngân hàng để tăng năng lực cho vay thêm khoảng 40 tỷ USD trong 10 năm và mở rộng bảo lãnh song phương để huy động thêm 10 tỷ USD tài trợ.

Tin cùng chuyên mục