Tổ chức cho nhà giáo, học sinh, sinh viên tham gia trồng cây xanh

Bộ GD-ĐT vừa có văn bản gửi các sở GD-ĐT, đại học, học viện, trường đại học, trường cao đẳng sư phạm về tổ chức hiệu quả phong trào “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ”.

Bộ Quốc phòng tổ chức lễ phát động Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ
Bộ Quốc phòng tổ chức lễ phát động Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ

Bộ cũng yêu cầu tăng cường công tác tuyên truyền tới cán bộ quản lý giáo dục, nhà giáo, học sinh, sinh viên tích cực tham gia trồng cây xanh, trồng rừng, góp phần hoàn thành mục tiêu "Trồng 1 tỷ cây xanh giai đoạn 2021-2025"; nâng cao nhận thức cho cán bộ quản lý, nhà giáo, học sinh, sinh viên về vai trò, tác dụng, giá trị của rừng, ý nghĩa của việc trồng cây xanh, trồng rừng; phòng cháy, chữa cháy rừng, bảo vệ môi trường sinh thái, góp phần giảm nhẹ thiên tai, thích ứng với biển đổi khí hậu.

Các sở GD-ĐT, đại học, học viện, trường đại học, trường cao đẳng sư phạm tiếp tục chỉ đạo tổ chức giảng dạy lồng ghép các chuyên đề tìm hiểu vai trò, tác dụng, giá trị của cây xanh, rừng đối với đời sống con người trong các môn học, hoạt động giáo dục và các hoạt động ngoại khóa cho học sinh, sinh viên.

Tin cùng chuyên mục