Tổng nhu cầu vốn đầu tư giai đoạn 2021 - 2025 của EVN là 479.000 tỷ đồng

Ngày 26-4, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà ký Quyết định số 345/QĐ-TTg phê duyệt Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển 5 năm giai đoạn 2021 - 2025 của Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN).

Tổng nhu cầu vốn đầu tư giai đoạn 2021 – 2025 của EVN là 479.000 tỷ đồng
Tổng nhu cầu vốn đầu tư giai đoạn 2021 – 2025 của EVN là 479.000 tỷ đồng

Mục tiêu tổng quát của kế hoạch là phát triển EVN thành tập đoàn kinh tế mạnh, kinh doanh bền vững, hiệu quả và có lãi; bảo toàn và phát triển vốn nhà nước đầu tư tại EVN và vốn của EVN đầu tư vào các doanh nghiệp khác; hoàn thành các nhiệm vụ khác do chủ sở hữu nhà nước giao; góp phần chính trong nhiệm vụ bảo đảm cung cấp đủ điện cho phát triển kinh tế - xã hội, sản xuất kinh doanh và tiêu dùng của nhân dân với giá điện hợp lý, đảm bảo bảo toàn và phát triển vốn nhà nước đầu tư tại tập đoàn.

Kế hoạch đề ra các chỉ tiêu chủ yếu 5 năm 2021-2025 như điện sản xuất và mua là 1.404.891 triệu kWh; điện thương phẩm là 1.288.064 kWh; lợi nhuận định mức trên vốn chủ sở hữu 3%.

Mục tiêu, nhiệm vụ cụ thể đặt ra cho EVN là chỉ đạo công tác vận hành hệ thống điện quốc gia với mục tiêu đảm bảo cung cấp điện liên tục, ổn định, hiệu quả, đúng quy định, đảm bảo an ninh cung cấp điện. Thực hiện nhiệm vụ chính trị giữ vai trò chính trong bảo đảm cung cấp đủ điện cho phát triển kinh tế - xã hội, sản xuất kinh doanh và tiêu dùng của nhân dân. Đảm bảo tiến độ, chất lượng và hiệu quả đầu tư, nhất là các công trình quan trọng, trọng điểm, cấp bách như công trình đường dây 500 kV từ Quảng Trạch (Quảng Bình) đến Phố Nối (Hưng Yên). Thực hiện đề án cơ cấu lại EVN giai đoạn đến hết năm 2025 sau khi được cấp có thẩm quyền phê duyệt…

Trong lĩnh vực cung ứng điện, kế hoạch đảm bảo đáp ứng nhu cầu điện với tốc độ tăng trưởng điện thương phẩm bình quân giai đoạn 2021 - 2025 khoảng 7%/năm (trong đó tăng trưởng điện thương phẩm các năm 2022 - 2025 khoảng 7,82%/năm). Chuẩn bị phương án để có thể đáp ứng đủ nhu cầu điện với tốc độ tăng trưởng điện thương phẩm cao hơn.

Quyết định nêu rõ, tổng nhu cầu vốn đầu tư toàn EVN là 479.000 tỷ đồng. Tổng nhu cầu vốn đầu tư Công ty mẹ EVN là 99.950 tỷ đồng.

Tin cùng chuyên mục