TP Thủ Đức cần những người nói đi đôi với làm, hứa là phải thực hiện được

“Hơn lúc nào hết, trong giai đoạn hiện nay, TP Thủ Đức cần những tấm gương cụ thể, người khác có thể nhìn vào để noi theo thay vì những lời hô hào chung chung về đạo đức, lối sống. Chúng ta cần những người nói đi đôi với làm, hứa là phải làm với những kết quả thực chất chứ không cần những lời hay, ý đẹp mãi mãi chỉ biết nằm trên giấy”, Bí thư Thành ủy TP Thủ Đức Nguyễn Hữu Hiệp nói.

Ngày 18-5, Thành ủy TP Thủ Đức (TPHCM) tổ chức sơ kết 3 năm thực hiện Kết luận 01 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị 05 về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, giai đoạn 2021-2024; ra mắt Sổ tay điện tử học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

18-5. 7.jpg
Các cá nhân điển hình trong học và làm theo Bác giao lưu tại hội nghị

Qua 3 năm thực hiện Kết luận 01, Ban Thường vụ Thành ủy TP Thủ Đức đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị đẩy mạnh học và làm theo Bác, gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, khóa XII) và Kết luận 21 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về đẩy mạnh xây dựng chính đốn Đảng và hệ thống chính trị, góp phần ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.

18-5. Thủ Đức 1.jpg
Bí thư Thành ủy TP Thủ Đức Nguyễn Hữu Hiệp và Chủ tịch UBND TP Thủ Đức Hoàng Tùng khen thưởng các cá nhân, tập thể điển hình trong học và làm theo Bác

Công tác tuyên truyền được các cấp ủy, tổ chức đảng, các tổ chức chính trị - xã hội thành phố, cấp ủy và người đứng đầu đổi mới, sáng tạo, chủ động xây dựng nhiều mô hình hay, cách làm thiết thực, hiệu quả phù hợp tình hình của từng địa phương. Qua đó, Ban Thường vụ Thành ủy TP Thủ Đức đã ghi nhận và biểu dương 206 gương tập thể, cá nhân tiêu biểu có nhiều mô hình hay đã và đang lan tỏa sâu rộng trong cộng đồng dân cư, thông qua việc học và làm theo Bác nhiều năm liền (trong đó có 15 tập thể, cá nhân tiêu biểu được khen thưởng cấp TPHCM).

Theo Bí thư Thành ủy TP Thủ Đức Nguyễn Hữu Hiệp, TP Thủ Đức thân thiện hơn, hấp dẫn hơn, phát triển vượt bậc hơn và thay da đổi thịt từng ngày là nhờ có sự đóng góp rất lớn của những cá nhân, tập thể điển hình được tuyên dương hôm nay.

18-5. 3.jpg
18-5. 4.jpg
Các cá nhân, tập thể điển hình trong học và làm theo Bác được nhận khen thưởng tại hội nghị

Tiếp tục thực hiện Kết luận 01, đồng chí Nguyễn Hữu Hiệp yêu cầu TP Thủ Đức xác định bộ tiêu chí về “đạo đức công vụ” đối với cán bộ, đảng viên, công chức thành phố và phường là một tiêu chí thi đua. Mỗi cấp ủy đảng, chính quyền các cấp, hệ thống chính trị thành phố cần phát động thi đua yêu nước trong cán bộ, đảng viên các cơ quan, đơn vị, đăng ký học và làm theo Bác gắn với chức trách nhiệm vụ được giao. Đồng thời, tăng cường định hướng về tư tưởng chính trị đến cán bộ, đảng viên, phát huy giá trị văn hóa, tự tu dưỡng đạo đức cách mạng; coi việc xây dựng Không gian văn hóa Hồ Chí Minh là một nhiệm vụ chính trị hết sức quan trọng trong xây dựng chỉnh đốn Đảng, phát huy giá trị văn hóa con người Việt Nam trong phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm an sinh cho người dân, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp…

18-5. 5.jpg
Các đồng chí lãnh đạo TP Thủ Đức chụp hình cùng các cá nhân, tập thể được tuyên dương điển hình trong học và làm theo Bác
18-5. 6.jpg
Lãnh đạo TP Thủ Đức thực hiện nghi thức ra mắt ứng dụng Sổ tay điện tử “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”

Tại hội nghị, Thành ủy TP Thủ Đức ra mắt ứng dụng Sổ tay điện tử “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Ứng dụng sẽ góp phần quan trọng trong đổi mới phương thức lãnh đạo, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp ủy đảng và đội ngũ cán bộ, đảng viên về chuyển đổi số trong công tác Đảng; đẩy mạnh việc học và làm theo Bác đến với cộng đồng dân cư.

Tin cùng chuyên mục