Từ 1-7, công chức phường ở TPHCM sẽ thuộc biên chế công chức quận, TP Thủ Đức

SGGPO
Thực hiện mô hình chính quyền đô thị, từ ngày 1-7, công chức các phường ở TPHCM sẽ thuộc biên chế công chức quận và TP thuộc TPHCM (tức TP Thủ Đức). Cũng từ ngày này, TPHCM không tổ chức HĐND quận, phường. Chủ tịch UBND quận sẽ do Chủ tịch UBND TPHCM bổ nhiệm, Chủ tịch UBND phường do Chủ tịch UBND quận bổ nhiệm…

Chiều 7-4, UBND TPHCM tổ chức hội nghị triển khai thực hiện Nghị định số 33/NĐ-CP (gọi tắt là NĐ 33) quy định chi tiết và biện pháp thi hành Nghị quyết số 131/2020/QH14 (NQ 131) về tổ chức chính quyền đô thị tại TPHCM.

Tham dự có các đồng chí: Nguyễn Thành Phong, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TPHCM; Nguyễn Hồ Hải, Phó Bí thư Thành ủy TPHCM; Trần Anh Tuấn, Thứ trưởng Bộ Nội vụ.

Từ 1-7, công chức phường ở TPHCM sẽ thuộc biên chế công chức quận, TP Thủ Đức ảnh 1 Các đồng chí lãnh đạo TPHCM và Thứ trưởng Bộ Nội Vụ Trần Anh Tuấn tại hội nghị. Ảnh: VIỆT DŨNG

Chủ tịch quận, phường định kỳ đối thoại với dân

Phát biểu tại hội nghị, Thứ trưởng Bộ Nội vụ Trần Anh Tuấn cho biết, yêu cầu của tổ chức chính quyền đô thị tại TPHCM là phải đảm bảo nâng cao được hiệu lực, hiệu quả trong hoạt động quản lý của chính quyền địa phương phù hợp với tính chất đặc điểm của đô thị.

Theo Thứ trưởng, một trong số những nội dung chính và mới rất quan trọng liên quan đến mô hình chính quyền đô thị tại TPHCM tại NĐ 33, là thống nhất về chế độ công vụ, công chức giữa UBND quận, phường với TPHCM. Công chức của UBND phường thuộc biên chế công chức của UBND quận, TP thuộc TPHCM, do quận, TP quản lý, sử dụng. Các chức danh Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND quận, phường theo mô hình này không còn là cán bộ do HĐND bầu nữa mà được chuyển sang công chức.

Việc bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, miễn nhiệm, điều động, luân chuyển, biệt phái, khen thưởng, kỷ luật, tạm đình chỉ công tác… do Chủ tịch UBND TPHCM quyết định. Đây là bước chuyển biến mới. Chủ tịch UBND TPHCM, UBND TPHCM thực hiện phân cấp, ủy quyền cho Chủ tịch UBND quận liên quan việc tuyển dụng, bổ nhiệm và công tác quản lý.

Theo Thứ trưởng, việc phân cấp trong quản lý, sử dụng công chức rất nên thực hiện. Đây là đội ngũ rất quan trọng để thực hiện các mục tiêu kinh tế - xã hội đề ra, phục vụ người dân tốt hơn. Để giảm tải và giải quyết nhanh công việc của dân, Chủ tịch UBND phường được ủy quyền cho công chức Tư pháp – Hộ tịch thực hiện ký chứng thực bản sao các giấy tờ, chứng thực chữ ký trong các giấy tờ…

Quy định tại NĐ 33 cũng bảo đảm dân chủ và công khai minh bạch trong mọi hoạt động của UBND quận, phường. Các kết luận, quyết định của UBND quận, phường đều được đưa tin trên Cổng thông tin điện tử của quận, phường.

Chủ tịch UBND quận, phường định kỳ phải tổ chức hội nghị đối thoại với nhân dân, cộng đồng dân cư, tổ dân phố và gửi kết quả đối thoại đến HĐND, UBND cấp trên. Việc này thể hiện tính công khai minh bạch và trách nhiệm của người đứng đầu.

Từ 1-7, công chức phường ở TPHCM sẽ thuộc biên chế công chức quận, TP Thủ Đức ảnh 2 Thứ trưởng Bộ Nội vụ Trần Anh Tuấn phát biểu tại hội nghị. Ảnh: VIỆT DŨNG

Liên quan đến TP Thủ Đức – TP thuộc TP đầu tiên của cả nước, Thứ trưởng Bộ Nội vụ phân tích một số điểm mới theo NĐ 33. Đó là trong số các cơ quan chuyên môn giúp việc cho TP Thủ Đức, có thêm Phòng Khoa học – Công nghệ. Bởi sứ mệnh của TP Thủ Đức là trung tâm nghiên cứu khoa học, đào tạo nhân lực chất lượng cao, động lực phát triển không chỉ của TPHCM mà còn cả vùng kinh tế trọng điểm phía Nam nên việc có thêm phòng này là rất cần thiết.  

Tại TP Thủ Đức, số lượng cấp phó của các cơ quan chuyên môn là 3, nhiều hơn so với quy định chung 1 người, nhưng điều này phù hợp đặc điểm, mục tiêu, chức năng, sứ mệnh của TP Thủ Đức, đảm bảo nâng cao hiệu quả, thực hiện mục tiêu xây dựng phát triển TP Thủ Đức.

Về quy định chuyển tiếp, để chuyển sang thực hiện mô hình chính quyền đô thị theo Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, NĐ 33 có hiệu lực kể từ ngày ký (29-3-2021). Trong đó quy định, từ ngày 1-7-2021, Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND phường, công chức cấp xã ở phường được bầu hoặc tuyển dụng trước ngày này sẽ được chuyển thành công chức làm việc tại phường đang công tác.

Các trường hợp không được chuyển thành công chức hoặc bổ nhiệm vào các vị trí lãnh đạo, quản lý thì được TPHCM sắp xếp, bố trí và giải quyết chế độ chính sách theo quy định. Ngoài ra, trên cơ sở cân đối ngân sách địa phương, UBND TPHCM trình HĐND TPHCM ban hành chính sách hỗ trợ thêm cho các trường hợp này.

Theo Thứ trưởng Bộ Nội vụ, chế độ chính sách phù hợp sẽ đảm bảo công chức an tâm, phấn khởi làm việc trong mô hình mới, đảm bảo đơn vị ổn định, đoàn kết thực hiện nhiệm vụ.

Cán bộ là nguồn gốc thành công của mọi việc

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Thành Phong đánh giá, tổ chức chính quyền đô thị tại TPHCM giúp tạo điều kiện để TPHCM có thể giải quyết các vấn đề lớn của đô thị đặc biệt, phát huy tốt nhất vai trò, vị trí của TPHCM đối với Vùng và cả nước.

Về một số nhiệm vụ thời gian tới, Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Thành Phong chỉ rõ, năm 2021 là năm đầu tiên thực hiện NQ 131 và NQ 1111 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã và thành lập TP Thủ Đức thuộc TPHCM. Do đó, các cơ quan, đơn vị phải đặc biệt chú trọng đến khâu tổ chức thực hiện các nhiệm vụ; phân công rõ người, rõ việc và thời gian hoàn thành các nhiệm vụ.

Từ 1-7, công chức phường ở TPHCM sẽ thuộc biên chế công chức quận, TP Thủ Đức ảnh 3 Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Thành Phong phát biểu tại hội nghị. Ảnh: VIỆT DŨNG

Đồng chí lưu ý, thực hiện NQ 131, NĐ 33, từ nhiệm kỳ 2021-2026, TPHCM sẽ không tổ chức HĐND quận, phường tại 16 quận và 249 phường. Do đó, trách nhiệm của Chủ tịch UBND quận, phường sẽ nặng nề hơn.

Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Thành Phong mong muốn cán bộ, công chức không xem đó là khó khăn, mà cần phải nỗ lực hơn nữa, tăng tốc mạnh mẽ hơn nữa, làm tốt hơn nữa các cơ chế, chính sách đã đề ra.

“TPHCM sẽ tạo những điều kiện tốt nhất để các đồng chí hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2021”, đồng chí Nguyễn Thành Phong nhấn mạnh.

Đồng chí Nguyễn Thành Phong lưu ý, điểm then chốt trong NQ 131, NĐ 33 là tạo ra nhiều động lực và cơ hội phát triển TPHCM. Đó là: quyền đại diện, quyền dân chủ và quyền được tiếp nhận thông tin của người dân vẫn được đảm bảo và duy trì ở mức độ cao như trước đây. Bộ máy, cơ cấu tổ chức của các quận, phường được tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; cơ quan hành chính ở quận, phường tích cực, chủ động điều hành, quyết định nhanh chóng những vấn đề cấp bách của địa phương. Cùng với đó là góp phần cải cách hành chính.

Chính vì lẽ đó, khi tổ chức thực hiện chủ đề năm 2021 của TPHCM - “năm thực hiện chính quyền đô thị và cải thiện môi trường đầu tư”, đồng chí Nguyễn Thành Phong yêu cầu các sở, ban, ngành, quận, phường, TP Thủ Đức cần nghiên cứu đề ra những mục tiêu cải thiện môi trường đầu tư cao hơn so với mục tiêu chung của TPHCM.

Theo đồng chí, chỉ cần mỗi đơn vị đề ra một chỉ tiêu cải thiện môi trường đầu tư cao hơn so với chỉ tiêu chung, nhất định thành phố sẽ sớm đạt được môi trường đầu tư theo tiêu chuẩn ASEAN 4.

Riêng đối với TP Thủ Đức, đồng chí nguyễn Thành Phong yêu cầu phải khẩn trương thành lập Phòng Khoa học - Công nghệ, đẩy mạnh đầu tư cho nghiên cứu khoa học - công nghệ và biến khoa học - công nghệ trở thành lực lượng sản xuất trực tiếp nhằm tạo nền tảng công nghệ phục vụ phát triển TP Thủ Đức.

Đặc biệt nhấn mạnh cán bộ là nguồn gốc thành công của mọi công việc, đồng chí Nguyễn Thành Phong mong muốn mỗi cán bộ, công chức, viên chức phải nhận thức được điều này để tự đổi mới, tự hoàn thiện nhằm đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ mới.

Từ 1-7, công chức phường ở TPHCM sẽ thuộc biên chế công chức quận, TP Thủ Đức ảnh 4 Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Thành Phong phát biểu tại hội nghị. Ảnh: VIỆT DŨNG

Đồng chí cho hay, TPHCM sẽ tiếp tục nâng chất hơn nữa đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức để đáp ứng yêu cầu thực tiễn trong giai đoạn mới. Trước mắt, là rà soát về năng lực, trình độ để tổ chức đào tạo, bồi dưỡng về chuyên môn, nghiệp vụ, kỹ năng nhằm nâng cao hơn nữa chất lượng phục vụ nhân dân.

Lâu dài, TPHCM sẽ xây dựng các cơ chế, chính sách để tạo động lực nhiều hơn nữa cho cán bộ, công chức, viên chức thi đua sáng tạo, phát huy sở trường, phục vụ lâu dài trong các cơ quan nhà nước để TPHCM luôn là nơi hội tụ của những con người giỏi nhất, tâm huyết nhất, luôn năng động, sáng tạo, biết vượt qua khó khăn, thách thức để phục vụ cho sự phát triển của TPHCM và phụng sự nhân dân.

Chủ tịch UBND TPHCM khẳng định, TPHCM sẽ tiếp tục đổi mới phương pháp làm việc của cơ quan hành chính nhà nước theo tinh thần phục vụ, giảm dần các biện pháp mệnh lệnh hành chính; đề cao trách nhiệm của người đứng đầu; khuyến khích tinh thần năng động, sáng tạo của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động.

Giám đốc Sở Nội vụ TPHCM HUỲNH THANH NHÂN

Lộ trình triển khai của UBND TPHCM

Trước quý 2-2021, TPHCM thành lập Ban Chỉ đạo và Tổ Công tác triển khai thực hiện NQ 131.

Trong năm 2021, UBND TPHCM ban hành các văn bản quy định, hướng dẫn chi tiết để triển khai các nội dung thực hiện tổ chức chính quyền đô thị theo NQ 131 và NĐ 33; phân cấp, ủy quyền cụ thể cho chính quyền địa phương ở quận, TP Thủ Đức, phường phù hợp với tổ chức chính quyền đô thị và khả năng thực tiễn của từng địa phương; phương thức kiểm tra, giám sát việc chấp hành quy định trong thực thi chính sách, nhiệm vụ tại các quận, phường.

Trong năm 2021, Sở Nội vụ phối hợp với các cơ quan, đơn vị triển khai về tổ chức bộ máy theo quy định của NQ 131 và NĐ 33.

Trước quý 2-2021, TPHCM thực hiện việc sắp xếp đội ngũ cán bộ, công chức quận, phường theo quy định của cơ quan có thẩm quyền; giải quyết chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức theo quy định của pháp luật. Rà soát, bố trí đội ngũ công chức quận, phường theo các tiêu chuẩn, chức danh, cơ cấu phù hợp với chức năng, nhiệm vụ; Xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức trong bộ máy chính quyền đô thị theo hướng chuyên nghiệp, hiện đại, có năng lực chuyên môn cao, kỹ năng thực thi công vụ và đạo đức công vụ.

Hiện nay, Sở Nội vụ đã trình UBND TPHCM đề án về sắp xếp cán bộ, công chức, người hoạt động không chuyên trách và giải quyết chế độ đối với cán bộ dôi dư.

Trước ngày 1-7, Sở Nội vụ phối hợp với Ban Tổ chức Thành ủy, cơ quan, đơn vị hướng dẫn thực hiện quy trình nhân sự UBND quận, TP Thủ Đức, phường. Xây dựng quy chế làm việc, phối hợp công tác của UBND quận, TP Thủ Đức, phường nhiệm kỳ 2021 - 2026. Hiện nay, Sở Nội vụ đã hoàn thành dự thảo quy chế, lấy ý kiến góp ý của các đơn vị.

Trước ngày 1-7, Sở Nội vụ phối hợp với UBND quận, TP Thủ Đức hướng dẫn và thực hiện việc chuyển Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND phường, công chức cấp xã ở phường được bầu hoặc tuyển dụng trước ngày 1-7 thành công chức cấp huyện trở lên.

Trước ngày 1-7, Sở Tài chính phối hợp với các cơ quan, đơn vị hướng dẫn UBND quận, phường thực hiện việc thanh quyết toán, lập, giao và phân bổ dự toán theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước và NĐ 33. Sở KH-ĐT TPHCM hướng dẫn việc đầu tư chương trình, dự án đầu tư công nhóm B, nhóm C sử dụng vốn ngân sách quận, phường theo quy định của Luật Đầu tư công.

Tham mưu tổ chức cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026, gắn với việc triển khai tổ chức chính quyền đô thị theo NQ 131.

MẠNH HÒA - MAI HOA

Các tin, bài viết khác

Đọc nhiều nhất

Khu TĐC Quỳnh Thắng (Quỳnh Lưu, Nghệ An) trở thành nơi tập kết, phơi gỗ nguyên liệu của người dân địa phương. Ảnh: DUY CƯỜNG

Khu tái định cư vắng bóng dân cư

Để giúp người dân ở các vùng ngập lụt, thường xuyên bị sạt lở đất, lũ quét đe dọa, các địa phương ở Bắc miền Trung đã xây dựng các khu tái định cư (TĐC) để người dân đến an cư, lạc nghiệp. Nhưng nghịch lý là các khu TĐC được đầu tư xây dựng hàng chục tỷ đồng nhưng người dân lại không mặn mà đến ở.

Bút Sài Gòn

Mua được mới khó

- Gần đây, một doanh nghiệp bất động sản bự công bố dự định xây hàng trăm ngàn căn hộ với giá dưới 1 tỷ đồng/căn. Thông tin này làm rất nhiều người thu nhập thấp khấp khởi mừng. Ước mơ an cư phải chăng đã gần hơn?

Giao thông - Đô thị

Quy hoạch

Tạo điểm nhấn sang trọng cho đô thị Huế

Sáng 23-5 tại TP Huế, UBND thành phố Huế phối hợp với Cơ quan Hợp tác Quốc tế Hàn Quốc (KOICA) tổ chức lễ khởi động Dự án “Xây dựng thành phố Huế văn hoá và du lịch thông minh”.

Tin buồn

Tin buồn

Ban Cán sự đảng Bộ Y tế;  Thành ủy - HĐND - UBND- UBMTTQ VN TPHCM; Quận ủy, UBND, UBMTTQ VN quận 3; Đảng ủy, UBND, UBMTTQ VN phường Võ Thị Sáu, quận 3 và gia đình vô cùng thương tiếc báo tin: