Tuyệt đối không để xảy ra tình trạng "lạm thu" đầu năm học

Bộ GD-ĐT vừa có chỉ đạo về việc thực hiện các khoản thu trong lĩnh vực GD-ĐT đối với năm học mới 2024 - 2025.

Bộ GD-ĐT yêu cầu tuyệt đối không để xảy ra tình trạng "lạm thu" đầu năm học
Bộ GD-ĐT yêu cầu tuyệt đối không để xảy ra tình trạng "lạm thu" đầu năm học

Theo đó, đối với học phí, Bộ GD-ĐT yêu cầu thực hiện mức thu học phí theo đúng quy định tại Nghị định số 97/2023/NĐ- CP của Chính phủ về cơ chế thu, quản lý học phí.

Mức thu các khoản thu dịch vụ phục vụ, hỗ trợ hoạt động giáo dục ngoài học phí đáp ứng nhu cầu người học của cơ sở giáo dục được thực hiện theo Nghị quyết của HĐND cấp tỉnh ban hành phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương.

Thực hiện chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập và hỗ trợ tiền đóng học phí theo đúng quy định, trong đó quy định, từ năm học 2024 - 2025 đối tượng trẻ em mầm non 5 tuổi được miễn học phí (được hưởng từ ngày 1-9-2024).

Bộ GD-ĐT yêu cầu tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát và có trách nhiệm giải trình với người học và xã hội về các mức thu, khoản thu của cơ sở giáo dục thuộc phạm vi quản lý theo đúng quy định tại Nghị định số 127/2018/NĐ-CP của Chính phủ quy định trách nhiệm quản lý nhà nước về giáo dục; tuyệt đối không để xảy ra tình trạng "lạm thu" đầu năm học. Thực hiện công khai về cam kết chất lượng GD-ĐT, các điều kiện đảm bảo chất lượng và thu chi tài chính.

Đối với giá sách giáo khoa (SGK), vật tư thiết bị giáo dục, Bộ GD-ĐT nêu rõ, theo Luật Giá 2023 (có hiệu lực thi hành từ ngày 1-7-2024) quy định SGK thuộc danh mục hàng hóa do Nhà nước định giá và Bộ GD-ĐT định giá tối đa. Hiện nay, Bộ GD-ĐT đang phối hợp với Bộ Tài chính và các cơ quan liên quan nghiên cứu quy định giá tối đa SGK để thực hiện từ ngày 1-7-2024.

Từ nay đến thời điểm trước ngày 1-7-2024, việc quản lý giá SGK tiếp tục thực hiện theo Luật Giá 2012 và các văn bản hướng dẫn có liên quan. Bộ GD-ĐT đề nghị các địa phương chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, sở ban ngành có liên quan tăng cường phối hợp kiểm tra, giám sát việc thực hiện quy định về niêm yết, công khai thông tin về giá vật tư, thiết bị giáo dục, SGK trên địa bàn đảm bảo công khai, minh bạch.

Tin cùng chuyên mục