Uỷ ban MTTQ Việt Nam các tỉnh Duyên hải miền Trung đạt nhiều kết quả tốt năm 2019

Đó là nhận xét của ông Hầu A Lềnh, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch, Tổng thư ký UBTƯ MTTQ Việt Nam tại Hội nghị tổng kết công tác Mặt trận Cụm Duyên hải miền Trung năm 2019 diễn ra ngày 10-12, tại TP Hội An, tỉnh Quảng Nam.
Uỷ ban MTTQ Việt Nam các tỉnh Duyên hải miền Trung đạt nhiều kết quả tốt năm 2019 ảnh 1

Quang cảnh hội nghị

Trong năm qua việc tuyên truyền thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước như: thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15-5-2016 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và Chương trình hành động của MTTQ Việt Nam thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII của Đảng về “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ” được Ủy ban MTTQ 5 tỉnh Duyên hải miền Trung (Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định, Phú Yên và Khánh Hòa) thực hiện tốt với nhiều kết quả tích cực.

Đặc biệt, công tác nắm bắt tình hình các tầng lớp nhân dân và phản ánh những tâm tư nguyện vọng, bức xúc chính đáng của nhân dân; tập hợp ý kiến, nguyện vọng, hiến kế của nhân dân phản ánh với cơ quan Đảng, Nhà nước, MTTQ Việt Nam; việc chăm lo, vận động các tầng lớp nhân dân tham gia xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc cũng được Ủy ban MTTQ Việt Nam các địa phương triển khai hiệu quả.

Nhiều phong trào thi đua yêu nước như: Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”; Phong trào thi đua “Đoàn kết sáng tạo”; xây dựng Quỹ ‘Vì người nghèo”, hỗ trợ xây dựng Nhà Đại đoàn kết, vận động, cứu trợ nhân dân có hoàn cảnh khó khăn... được triển khai thường xuyên.

Uỷ ban MTTQ Việt Nam các tỉnh Duyên hải miền Trung đạt nhiều kết quả tốt năm 2019 ảnh 2 Các đại biểu tại hội nghị

Tuy vậy, tại hội nghị các đại biểu cũng thẳng thắn chỉ ra những hạn chế, yếu kém trong công tác Mặt trận, từ khâu chỉ đạo, hướng dẫn của Mặt trận Trung ương đến kết quả thực hiện của các địa phương. Đồng thời, đề xuất, kiến nghị với Trung ương những vấn đề còn bất cập, không phù hợp trong hướng dẫn, chỉ đạo; để từ đó tìm cách tháo gỡ những tồn tại, vướng mắc trong triển khai công tác Mặt trận; gợi mở những định hướng lớn phục vụ cho việc triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp nhiệm kỳ 2019 - 2024.

Dịp này, Hội nghị cũng đã tổ chức chấm điểm và công bố kết quả điểm thi đua của từng đơn vị trong Cụm làm cơ sở để Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam xem xét, trình Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam tặng thưởng “Cờ thi đua” hoặc “Bằng khen”.

Tin cùng chuyên mục

Bút Sài Gòn

Trở lại lần sau

- Du lịch xứ mình gần đây được nhiều du khách nội tăng thiện cảm. Những điểm đến được chăm chút kỹ càng đã hút nhiều khách đến chơi. Tết luôn là một dịp quan trọng. Nhưng các lễ hội tháng Giêng âm lịch cũng là điểm nhấn đầy màu sắc. Rồi nối tới mùa hè, du lịch sẽ giữ được sự sôi động liền mạch. Nguồn thu đều đặn sẽ là chỗ dựa hồi phục cho ngành “công nghiệp không khói”.

Tin buồn