Chủ tịch UBND TPHCM yêu cầu thực hiện nghiêm túc chương trình mục tiêu quốc gia tăng năng suất lao động

Chủ tịch UBND TPHCM vừa có chỉ đạo về thực hiện chương trình quốc gia về tăng năng suất lao động đến năm 2030 trên địa bàn TPHCM.

Công nhân Công ty CP sản xuất thiết bị điện công nghiệp Cát Vạn Lợi vận hành thiết bị sản xuất
Công nhân Công ty CP sản xuất thiết bị điện công nghiệp Cát Vạn Lợi vận hành thiết bị sản xuất

Theo đó, Chủ tịch UBND TPHCM yêu cầu các sở, ban, ngành, UBND TP Thủ Đức và quận huyện chủ động nghiên cứu, tuyên truyền, triển khai nghiêm túc, có hiệu quả chương trình mục tiêu quốc gia tăng năng suất lao động đến năm 2030 (Chương trình). Trong đó, lồng ghép, triển khai các nhiệm vụ của Chương trình với các chương trình, đề án, dự án khác thuộc thẩm quyền quản lý để tập trung nguồn lực thực hiện đạt hiệu quả.

Bên cạnh đó, tập trung nghiên cứu cơ chế, chính sách đặc thù phát triển TPHCM tại Nghị quyết số 98/2023/QH15 đối với các lĩnh vực đổi mới sáng tạo, khởi nghiệp sáng tạo để tận dụng cơ hội phát triển nhanh và bền vững trên cơ sở tiếp cận và ứng dụng công nghiệp 4.0 nhằm thúc đẩy năng suất lao động.

Chủ tịch UBND TPHCM giao Sở LĐTB-XH phối hợp các sở, ban, ngành, đơn vị có liên quan tham mưu UBND TPHCM xác định các ngành, nhóm ngành ưu tiên thúc đẩy năng suất lao động của TPHCM. Các ngành, nhóm ngành này phải gắn với phát triển kinh tế vùng và liên kết vùng để có giải pháp phù hợp và lồng ghép vào các chương trình, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của TPHCM.

Sở KH-ĐT được giao tổng hợp tình hình thực hiện, lồng ghép chỉ tiêu tăng năng suất lao động vào các báo cáo tình hình kinh tế - xã hội của TPHCM hàng năm. Đồng thời, phối hợp tham mưu việc bố trí vốn đầu tư công cho các dự án trên cơ sở nguồn vốn, khả năng cân đối vốn của TPHCM để thực hiện Chương trình.

Cùng với đó, phối hợp với các ngành liên quan hướng dẫn thủ tục tiếp nhận các nguồn hỗ trợ phát triển chính thức và nguồn viện trợ không hoàn lại không thuộc hỗ trợ phát triển chính thức cho các chương trình, dự án, phi dự án liên quan Chương trình trên địa bàn TPHCM.

Tin cùng chuyên mục