Cử hành trọng thể Quốc tang nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu

SGGPO
Sáng 14-8, tại Nhà Tang lễ quốc gia, số 5 Trần Thánh Tông (Hà Nội), Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch nước, Quốc hội, Chính phủ, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và gia đình đã tổ chức trọng thể Lễ viếng đồng chí Thượng tướng Lê Khả Phiêu, nguyên Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam theo nghi thức Quốc tang.

Cử hành trọng thể Quốc tang nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu

Trong nền nhạc trầm buồn “Hồn tử sĩ”, đúng 8 giờ, Lễ viếng chính thức nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu được bắt đầu. Đồng chí Trương Hòa Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực, Trưởng Ban Tổ chức Lễ tang tuyên bố bắt đầu Lễ viếng nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu.

Ban Lễ tang nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu gồm 35 người do Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Chủ tịch nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam Nguyễn Phú Trọng làm Trưởng Ban.

Cử hành trọng thể Quốc tang nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu ảnh 1  Đồng chí Trương Hòa Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực, Trưởng Ban Tổ chức Lễ tang tuyên bố bắt đầu Lễ viếng nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu. Ảnh: QUANG PHÚC
Bắt đầu Lễ viếng, với lòng tiếc thương vô hạn, đoàn Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam do đồng chí Nguyễn Xuân Phúc, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ dẫn đầu vào viếng nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu và chia buồn cùng gia đình.
Cử hành trọng thể Quốc tang nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu ảnh 2 Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc chỉnh lại vòng hoa để vào viếng nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu. Ảnh: QUANG PHÚC
Cử hành trọng thể Quốc tang nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu ảnh 3 Đoàn Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam do đồng chí Nguyễn Xuân Phúc, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ dẫn đầu vào viếng. Ảnh: QUANG PHÚC
Cử hành trọng thể Quốc tang nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu ảnh 4 Đoàn Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam do đồng chí Nguyễn Xuân Phúc, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ dẫn đầu vào viếng nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu. Ảnh: QUANG PHÚC
Cử hành trọng thể Quốc tang nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu ảnh 5 Đoàn Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam mặc niệm tưởng nhớ nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu. Ảnh: QUANG PHÚC
Đoàn Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam do đồng chí Nguyễn Xuân Phúc, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ dẫn đầu vào viếng vào chia buồn cùng gia đình nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu.
Cử hành trọng thể Quốc tang nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu ảnh 6 Đoàn Chính phủ do Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc dẫn đầu vào viếng nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu. Ảnh: QUANG PHÚC
Đoàn Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam do đồng chí Nguyễn Thị Kim Ngân, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội dẫn đầu vào viếng nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu và chia buồn cùng gia đình.
Cử hành trọng thể Quốc tang nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu ảnh 7 Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân sửa vòng hoa chuẩn bị vào viếng nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu. Ảnh: QUANG PHÚC
Cử hành trọng thể Quốc tang nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu ảnh 8 Đoàn Quốc hội mặc niệm tưởng nhớ nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu. Ảnh: QUANG PHÚC
Đoàn Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, do đồng chí Đặng Thị Ngọc Thịnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch nước làm Trưởng đoàn vào viếng và chia buồn cùng gia quyến nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu.
Cử hành trọng thể Quốc tang nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu ảnh 9 Đoàn Chủ tịch nước do Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh dẫn đầu vào viếng nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu. Ảnh: QUANG PHÚC
Đoàn Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam do đồng chí Trần Thanh Mẫn, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam làm Trưởng đoàn, vào viếng và chia buồn cùng gia quyến nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu.
Cử hành trọng thể Quốc tang nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu ảnh 10 Đoàn Mặt trận Tổ quốc Việt Nam mặc niệm tưởng nhớ nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu. Ảnh: QUANG PHÚC
Đoàn Quân ủy Trung ương – Bộ Quốc phòng do đồng chí Đại tướng Lương Cường, Bí thư Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam dẫn dầu vào viếng và chia buồn với gia đình nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu.
Cử hành trọng thể Quốc tang nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu ảnh 11 Đoàn Quân ủy Trung ương - Bộ Quốc phòng vào viếng và tưởng niệm nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu. Ảnh: QUANG PHÚC
 Đoàn Đảng ủy Công an Trung ương – Bộ Công an, do đồng chí Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an dẫn đầu vào viếng nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu và chia buồn cùng gia đình.
Cử hành trọng thể Quốc tang nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu ảnh 12 Đoàn Đảng ủy Công an Trung ương - Bộ Công an do Đại tướng Tô Lâm dẫn đầu vào viếng nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu. Ảnh: QUANG PHÚC

Tới viếng và chia buồn cùng gia quyến đồng chí Lê Khả Phiêu, còn có nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh; nguyên Chủ tịch nước: Trần Đức Lương, Nguyễn Minh Triết, Trương Tấn Sang; nguyên Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng; nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Văn An cùng nhiều đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Ðảng, Nhà nước.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng gửi vòng hoa viếng nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu.

Nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng cùng nhiều đồng chí nguyên là lãnh đạo cấp cao của Đảng, Nhà nước, Quân đội, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cũng đã gửi vòng hoa kính viếng nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu.

Cử hành trọng thể Quốc tang nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu ảnh 13 Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng gửi vòng hoa viếng nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu. Ảnh: QUANG PHÚC
Đoàn đại biểu cấp cao Đảng và Nhà nước Lào do đồng chí Thongloun Sisoulith, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào dẫn đầu vào viếng nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu.
Cử hành trọng thể Quốc tang nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu ảnh 14 Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào Thongloun Sisoulith dâng hương viếng nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu. Ảnh: QUANG PHÚC
 
Cử hành trọng thể Quốc tang nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu ảnh 15 Đoàn Thành ủy, HĐND, UBND, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP Hà Nội do đồng chí Vương Đình Huệ, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội dẫn đầu viếng nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu. Ảnh: QUANG PHÚC
Cử hành trọng thể Quốc tang nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu ảnh 16 Bí thư Thành ủy Hà Nội Vương Đình Huệ chia buồn cùng gia đình nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu. Ảnh: QUANG PHÚC
Cũng trong sáng 14-8, các đoàn: Ban Tổ chức Trung ương; Ban Đối ngoại Trung ương; Ban Tuyên giáo Trung ương; Ban Kinh tế Trung ương; Ban Dân vận Trung ương; Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam; Văn phòng Trung ương Đảng, Văn phòng Chủ tịch nước; Văn phòng Chính phủ;… cùng nhiều bộ ngành, tổ chức, địa phương vào viếng nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu và chia buồn với gia đình.
Cử hành trọng thể Quốc tang nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu ảnh 17 Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc ghi sổ tang. Ảnh: QUANG PHÚC
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc viết trong sổ tang: “Xin kính cẩn nghiêng mình tiễn đưa đồng chí Lê Khả Phiêu – Nhà lãnh đạo xuất sắc, có uy tín lớn của Đảng, Nhà nước và Nhân dân ta. Đồng chí Lê Khả Phiêu mất đi là một tổn thất to lớn đối với Đảng, Nhà nước, Quân đội, Nhân dân ta; bạn bè, đồng chí, đồng đội và gia quyến đồng chí; đồng thời để lại niềm tiếc thương sâu sắc trong lòng bạn bè quốc tế. Xin nguyện noi gương Đồng chí, tay nắm chặt tay, đoàn kết một lòng, vững bước tiến lên trên con đường cách mạng, ra sức phấn đấu vì mục tiêu xây dựng một nước Việt Nam “dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”. Xin vĩnh biệt người Đồng chí, người Anh quý mến, mong Anh mãi bằng an yên nghỉ nơi cao xanh, vĩnh hằng”.
Cử hành trọng thể Quốc tang nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu ảnh 18 Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân ghi sổ tang. Ảnh: QUANG PHÚC
Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân viết trong sổ tang: “Vô cùng thương tiếc đồng chí Nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu. Đồng chí là một người cộng sản chân chính, đã cống hiến cuộc đời cho sự nghiệp cách mạng Việt Nam. Đồng chí là một nhà lãnh đạo tâm huyết, trách nhiệm, nhà chính trị, quân sự đã có nhiều đóng góp cho sự nghiệp xây dựng Đảng, phát triển đất nước”.
Cử hành trọng thể Quốc tang nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu ảnh 19 Nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang chia buồn với gia đình nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu. Ảnh: QUANG PHÚC
Nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang viết trong sổ tang: “Đồng chí Lê Khả Phiêu, trong thời chiến cũng như thời bình, từ cán bộ cấp thấp đến cương vị Tổng Bí thư của Đảng, bất cứ hoàn cảnh nào, cả những thách thức gay gắt từ nhiều phía, đồng chí luôn kiên định, hết lòng hết sức phụng sự Tổ quốc, phục vụ Nhân dân; khiêm tốn, gần gũi, gắn bó với cán bộ, chiến sĩ và nhân dân, được mọi người yêu mến, tín nhiệm, đã để lại dấu ấn tốt đẹp, nhất là trong đấu tranh vũ trang và trong xây dựng Đảng. Đồng chí mất đi là một tổn thất to lớn đối với Đảng, Nhà nước, Quân đội và Nhân dân. Xin được chia sẻ nỗi đau thương, mất mát to lớn này đối với gia đình đồng chí. Chào vĩnh biệt anh Năm!”.
Cử hành trọng thể Quốc tang nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu ảnh 20 Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh chia buồn với gia đình nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu. Ảnh QUANG PHÚC
Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh viết trong sổ tang: “Vô cùng thương tiếc Đồng chí Lê Khả Phiêu, nguyên Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam - Nhà lãnh đạo xuất sắc, giản dị, gần gũi. Đồng chí đã trọn đời cống hiến và đóng góp to lớn vào sự nghiệp cách mạng vẻ vang của Đảng, Nhà nước, quân đội và nhân dân ta. Đồng chí đã trọn đời cống hiến và đóng góp to lớn vào sự nghiệp cách mạng vẻ vang của Đảng, Nhà nước, Quân đội và Nhân dân ta. Học tập và noi gương Đồng chí Lê Khả Phiêu - chúng tôi nguyện đoàn kết, chung sức, đồng lòng xây dựng đất nước Việt Nam phát triển bền vững và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Xin kính cẩn nghiêng mình trước anh linh Đồng chí. Xin thành kính gửi đến gia đình Đồng chí lời chia buồn sâu sắc nhất".
Cử hành trọng thể Quốc tang nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu ảnh 21 Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân chia buồn với gia đình nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu. Ảnh: QUANG PHÚC
Cử hành trọng thể Quốc tang nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu ảnh 22 Nguyên Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết chia buồn cùng gia đình nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu. Ảnh: QUANG PHÚC 
Cử hành trọng thể Quốc tang nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu ảnh 23 Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt Trận Tổ quốc Việt Nam Trần Thanh Mẫn ghi sổ tang. Ảnh: VIẾT CHUNG
Cử hành trọng thể Quốc tang nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu ảnh 24 Đại tướng Lương Cường ghi sổ tang. Ảnh: VIẾT CHUNG
Cử hành trọng thể Quốc tang nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu ảnh 25 Đại tướng Tô Lâm ghi sổ tang. Ảnh: VIẾT CHUNG

* Trước đó, tại Nhà Tang lễ quốc gia, Lễ viếng đồng chí Lê Khả Phiêu được cử hành trong không khí trang nghiêm, xúc động. Linh cữu của nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu được quàn tại vị trí trang trọng, chính giữa lễ đài. 

Phía trên lễ đài trang trí phông nền đen, treo Quốc kỳ có dải băng tang, trên di ảnh nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu là dòng chữ trắng: “Vô cùng thương tiếc đồng chí Lê Khả Phiêu, nguyên Tổng Bí thư Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam”.
Cử hành trọng thể Quốc tang nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu ảnh 26 Linh cữu của nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu được quàn tại vị trí trang trọng, chính giữa lễ đài trong Nhà Tang lễ quốc gia, số 5 Trần Thánh Tông, Hà Nội. Ảnh: QUANG PHÚC
Sáng nay, ở Hà Nội trời mưa nhẹ. Từ sáng sớm, các tuyến đường giao thông xung quanh khu vực Nhà Tang lễ quốc gia đã được phân luồng giao thông và tăng cường an ninh.

Từ sáng sớm, đông đảo các tầng lớp nhân dân, cán bộ, chiến sĩ đã có mặt đông đủ tại khu vực Nhà Tang lễ quốc gia, bày tỏ lòng tiếc thương vô hạn đối với đồng chí Lê Khả Phiêu, nhà lãnh đạo xuất sắc của Đảng, Nhà nước và nhân dân ta, người chiến sĩ cộng sản kiên trung, hết lòng vì nước, vì dân.

Vào lúc 6 giờ, Bộ Tư lệnh Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh đã thực hiện nghi lễ treo băng tang lên lá quốc kỳ tại quảng trường Ba Đình, trước Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh. Trong tình hình dịch bệnh Covid-19 đang diễn biến phức tạp, tất cả các đại biểu tham gia Lễ viếng nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu đều đeo khẩu trang, thực hiện sát khuẩn và giữ khoảng cách an toàn.

Cử hành trọng thể Quốc tang nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu ảnh 27
Cử hành trọng thể Quốc tang nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu ảnh 28 Nghi lễ treo băng tang lên lá quốc kỳ tại quảng trường Ba Đình, trước Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ảnh: VIẾT CHUNG
Cử hành trọng thể Quốc tang nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu ảnh 29 Quốc kỳ với băng tang trong ngày Quốc tang nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu trên quảng trường Ba Đình, trước Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ảnh: VIẾT CHUNG
Trước khi Lễ viếng chính thức diễn ra, gia đình họ tộc nội ngoại của nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu đã vào viếng và làm các thủ tục tang lễ. Tiếp đó Hội đồng họ Lê Việt Nam và một số đoàn thân thích gia đình vào viếng.
Cử hành trọng thể Quốc tang nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu ảnh 30
Cử hành trọng thể Quốc tang nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu ảnh 31 Hội đồng họ Lê Việt Nam viếng nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu. Ảnh: QUANG PHÚC
Cử hành trọng thể Quốc tang nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu ảnh 32 Hội đồng họ Lê Việt Nam ghi sổ tang  nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu. Ảnh: QUANG PHÚC

* 8 giờ sáng 14-8, cùng với lễ viếng đang diễn ra tại TP Hà Nội và tỉnh Thanh Hóa, tại Hội trường Thống Nhất (TPHCM) cũng diễn ra trọng thể Lễ viếng nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu.

Cử hành trọng thể Quốc tang nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu ảnh 33 Lễ tang nguyên Tổng Bí thư  Lê Khả Phiêu tại TPHCM. Ảnh: VIỆT DŨNG
 
Cử hành trọng thể Quốc tang nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu ảnh 34 Lễ viếng nguyên Tổng Bí thư  Lê Khả Phiêu tại TPHCM. Ảnh: VIỆT DŨNG

Đoàn Thành ủy - HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM và các đồng chí nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Ủy ban MTTQ Việt Nam tại TPHCM, các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo TPHCM do đồng chí Nguyễn Thiện Nhân, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TPHCM làm trưởng đoàn đã vào viếng và dâng vòng hoa tưởng niệm đồng chí Lê Khả Phiêu.

Cử hành trọng thể Quốc tang nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu ảnh 35 Đoàn đại biểu Thành ủy, HĐND ,UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM viếng nguyên Tổng Bí thư  Lê Khả Phiêu tại TPHCM. Ảnh: VIỆT DŨNG
Cử hành trọng thể Quốc tang nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu ảnh 36 Bí Thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Thiện Nhân viếng nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu. Ảnh: VIỆT DŨNG
Trong sổ tang, đồng chí Nguyễn Thiện Nhân xúc động viết: "Đảng bộ, chính quyền, nhân dân TPHCM vô cùng thương tiếc, thành kính tưởng nhớ đồng chí Lê Khả Phiêu, nguyên Tổng Bí thư Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam - người cộng sản chân chính, kiên trung, ngời sáng nhân cách “Bộ đội Cụ Hồ”, một cuộc đời hoạt động cách mạng sôi nổi, đầy tâm huyết, một nhà lãnh đạo tài năng, có tác phong giản dị, gần gũi mọi người, thương dân, trọng dân, luôn đau đáu việc đảng, việc nước, việc dân.
Với gần 90 năm tuổi đời, hơn 70 tuổi Đảng, đồng chí Lê Khả Phiêu hết lòng phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân, đảm nhận trọng trách Tổng Bí thư trong giai đoạn đất nước đòi hỏi phải tiếp tục đẩy mạnh hơn nữa, toàn diện hơn nữa công cuộc đổi mới. Với trí tuệ và bản lĩnh kiên cường, đồng chí đã cùng Bộ Chính trị, Trung ương Đảng lãnh đạo đất nước kiên định đi theo con đường cách mạng mà Chủ tịch Hồ Chí Minh đã dẫn dắt, trực tiếp góp phần thúc đẩy đổi mới đất nước về mọi mặt, đã để lại dấu ấn đậm nét trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng.
Đảng bộ, chính quyền và nhân dân TPHCM luôn trân trọng, khắc ghi sự quan tâm, lãnh đạo và tình cảm sâu sắc của đồng chí đối với quá trình cách mạng của TP.
Kính cẩn nghiêng mình vĩnh biệt đồng chí, chúng ta nguyện nỗ lực phấn đấu, sớm thực hiện những lời căn dặn và mong muốn của đồng chí đối với Đảng bộ và nhân dân TP mang tên Bác, sẽ “đi trước và về đích trước” trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc".
Cử hành trọng thể Quốc tang nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu ảnh 37 Đồng chí Nguyễn Thiện Nhân ghi sổ tang. Ảnh: M.HOA
Đoàn các cơ quan Trung ương Đảng tại phía Nam do đồng chí Nguyễn Văn Nên, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh Văn phòng Trung ương Đảng làm trưởng đoàn cũng vào viếng nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu. 

Trong buổi sáng, đoàn Bộ Tư lệnh Quân khu 7 do Trung tướng Võ Minh Lương, Ủy viên Trung ương Đảng, Tư lệnh Quân khu 7 làm trưởng đoàn vào viếng.

Ghi vào sổ tang, đồng chí Võ Minh Lương trân trọng viết: “Với 89 năm tuổi đời, 71 năm tuổi Đảng, đồng chí đã có nhiều đóng góp cho sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc. Là cán bộ được tôi luyện, trưởng thành trong các cuộc kháng chiến giải phóng dân tộc và làm nghĩa vụ quốc tế cao cả cũng như công cuộc đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Dù ở cương vị công tác nào, đồng chí cũng tuyệt đối trung thành với Đảng, với Tổ quốc và nhân dân, kiên định mục tiêu lý tưởng của Đảng, giữ gìn phẩm chất đạo đức cách mạng của người Đảng viên Cộng sản.
Trên cương vị Tổng Bí thư, đồng chí đã cùng tập thể Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư lãnh đạo toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta đạt nhiều thành tựu to lớn trong sự nghiệp đổi mới, công nghiệp hóa, hiện đại hóa, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Đồng chí là tấm gương sáng ngời, mẫu mực để các thế hệ cán bộ chiến sĩ lực lượng vũ trang Quân khu 7 kính trọng, học tập và noi theo”.
Đoàn Văn phòng Chính phủ tại phía Nam do đồng chí Nguyễn Xuân Thành, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ làm trưởng đoàn vào viếng.

Đoàn UBND TPHCM do đồng chí Nguyễn Thành Phong, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch UBND TPHCM làm trưởng đoàn; đoàn HĐND TP do đồng chí Nguyễn Thị Lệ, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TPHCM làm trưởng đoàn vào viếng nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu.

Cử hành trọng thể Quốc tang nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu ảnh 38 Đoàn đại biểu UBND TPHCM viếng nguyên Tổng Bí thư  Lê Khả Phiêu. Ảnh: VIỆT DŨNG
Cử hành trọng thể Quốc tang nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu ảnh 39 Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Thành Phong viếng nguyên Tổng Bí thư  Lê Khả Phiêu. Ảnh: VIỆT DŨNG

Đoàn Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM do đồng chí Tô Thị Bích Châu, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM làm trưởng đoàn vào viếng nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu.

Cử hành trọng thể Quốc tang nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu ảnh 40 Đoàn đại biểu Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM viếng nguyên Tổng Bí thư  Lê Khả Phiêu. Ảnh: VIỆT DŨNG
Cử hành trọng thể Quốc tang nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu ảnh 41 Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM Tô Thị Bích Châu viếng nguyên Tổng Bí thư  Lê Khả Phiêu. Ảnh: VIỆT DŨNG
Tỏ lòng tiếc thương vô hạn, chia sẻ với nỗi đau buồn của gia đình Nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu, đồng chí Tô Thị Bích Châu, xúc động ghi sổ tang: “Đồng chí Lê Khả Phiêu là người cán bộ, đảng viên mẫu mực, trung kiên của Đảng, một nhà lãnh đạo có tác phong giản dị, cởi mở, khiêm nhường, luôn vì dân vì nước. Trong sự nghiệp hoạt động của mình, đồng chí luôn gần gũi với dân, lắng nghe ý và nguyện vọng của dân, là người rất tâm huyết với công tác xây dựng chỉnh đốn Đảng, quyết liệt trên mặt trận chống tiêu cực. Dù ở cương vị nào, đồng chí luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, tận tụy với công việc, luôn là tấm gương sáng cho các thế hệ noi theo về đức tính cũng như bản lĩnh, nhân cách sống của người chiến sĩ cách mạng”.

Trong buổi sáng, các đồng chí nguyên lãnh đạo Đảng, nhà nước, lãnh đạo cấp cao nghỉ hưu trên địa bàn TPHCM, các thương binh, cựu chiến binh, lãnh đạo TPHCM các thời kỳ cũng vào viếng tang.

>> Một số hình ảnh các đoàn viếng nguyên Tổng Bí thư  Lê Khả Phiêu tại TPHCM. Ảnh: VIỆT DŨNG
Cử hành trọng thể Quốc tang nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu ảnh 42 Đoàn Đại biểu Quốc hội TPHCM Viếng nguyên Tổng Bí thư  Lê Khả Phiêu. Ảnh: VIỆT DŨNG
Cử hành trọng thể Quốc tang nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu ảnh 43 Đoàn đại biểu HĐND TPHCM viếng nguyên Tổng Bí thư  Lê Khả Phiêu. Ảnh: VIỆT DŨNG
Cử hành trọng thể Quốc tang nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu ảnh 44 Chủ tịch HĐND TPHCM Nguyễn Thị Lệ viếng nguyên Tổng Bí thư  Lê Khả Phiêu. Ảnh: VIỆT DŨNG
Cử hành trọng thể Quốc tang nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu ảnh 45 Đoàn đại biểu Công An TPHCM viếng nguyên Tổng Bí thư  Lê Khả Phiêu. Ảnh: VIỆT DŨNG
Cử hành trọng thể Quốc tang nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu ảnh 46 Đoàn đại biểu Đại học Quốc gia TPHCM viếng nguyên Tổng Bí thư  Lê Khả Phiêu tại TPHCM. Ảnh: VIỆT DŨNG
Cử hành trọng thể Quốc tang nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu ảnh 47 Đoàn đại biểu Bộ đội Biên phòng TPHCM viếng nguyên Tổng Bí thư  Lê Khả Phiêu. Ảnh: VIỆT DŨNG
Cử hành trọng thể Quốc tang nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu ảnh 48 Đoàn đại biểu Bộ Tư Lệnh TPHCM viếng nguyên Tổng Bí thư  Lê Khả Phiêu tại TPHCM. Ảnh: VIỆT DŨNG
Cử hành trọng thể Quốc tang nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu ảnh 49 Đoàn đại biểu Sở Xây dựng TPHCM viếng nguyên Tổng Bí thư  Lê Khả Phiêu tại TPHCM. Ảnh: VIỆT DŨNG
Cử hành trọng thể Quốc tang nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu ảnh 50 Đoàn Thanh thiếu niên TPHCM viếng nguyên Tổng Bí thư  Lê Khả Phiêu tại TPHCM. Ảnh: VIỆT DŨNG
Cử hành trọng thể Quốc tang nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu ảnh 51
Đoàn đại biểu Tỉnh Đồng Tháp viếng nguyên Tổng Bí thư  Lê Khả Phiêu tại TPHCM. Ảnh: VIỆT DŨNG
Cử hành trọng thể Quốc tang nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu ảnh 52 Đoàn Đại biểu tỉnh Kiên Giang viếng nguyên Tổng Bí thư  Lê Khả Phiêu tại TPHCM. Ảnh: VIỆT DŨNG
Cử hành trọng thể Quốc tang nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu ảnh 53 Đoàn Tổng Lãnh sự quán Lào viếng nguyên Tổng Bí thư  Lê Khả Phiêu tại TPHCM. Ảnh: VIỆT DŨNG
 
Cử hành trọng thể Quốc tang nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu ảnh 54 Đoàn Tổng Lãnh sự Quán Hoa Kỳ viếng nguyên Tổng Bí thư  Lê Khả Phiêu tại TPHCM. Ảnh: VIỆT DŨNG
Cử hành trọng thể Quốc tang nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu ảnh 55 Đoàn Tổng Lãnh sự quán Liên bang Nga viếng nguyên Tổng Bí thư  Lê Khả Phiêu tại TPHCM. Ảnh: VIỆT DŨNG
Cử hành trọng thể Quốc tang nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu ảnh 56 Đoàn Tổng Lãnh sự quán Nhật Bản viếng nguyên Tổng Bí thư  Lê Khả Phiêu tại TPHCM. Ảnh: VIỆT DŨNG
Cử hành trọng thể Quốc tang nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu ảnh 57 Đoàn Tổng Lãnh sự Quán Trung Quốc viếng nguyên Tổng Bí thư  Lê Khả Phiêu tại TPHCM. Ảnh: VIỆT DŨNG
Cử hành trọng thể Quốc tang nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu ảnh 58 Đoàn Tổng Lãnh sự Quán Úc viếng nguyên Tổng Bí thư  Lê Khả Phiêu tại TPHCM. Ảnh: VIỆT DŨNG

Theo chương trình, lễ viếng đồng chí Lê Khả Phiêu được tổ chức từ 8 giờ ngày 14-8 đến 12 giờ ngày 15-8.

Lễ truy điệu đồng chí Lê Khả Phiêu tổ chức vào 12 giờ 30 ngày 15-8. Lễ an táng diễn ra lúc 14 giờ cùng ngày tại Nghĩa trang Mai Dịch, Hà Nội.

Cùng thời gian này, lễ viếng, lễ truy điệu đồng chí Lê Khả Phiêu cũng được tổ chức tại Hội trường Thống Nhất (TPHCM) và Hội trường 25B, đường Quang Trung, TP Thanh Hóa (tỉnh Thanh Hóa).

Trong 2 ngày Quốc tang, các công sở, nơi công cộng treo cờ rủ và ngừng các hoạt động thi đấu thể thao, vui chơi giải trí. 

Đồng chí Lê Khả Phiêu, sinh ngày 27-12-1931; quê quán ở xã Đông Khê, huyện Đông Sơn, tỉnh Thanh Hóa; thường trú tại số nhà 7/36/C1 Lý Nam Đế, phường Cửa Đông, quận Hoàn Kiếm, TP Hà Nội. Sau một thời gian lâm bệnh, mặc dù đã được Đảng, Nhà nước, tập thể các giáo sư, bác sĩ tận tình cứu chữa, gia đình hết lòng chăm sóc, nhưng do tuổi cao, bệnh nặng, đồng chí đã từ trần hồi 2 giờ 52 ngày 7-8 (tức ngày 18-6 năm Canh Tý), tại nhà riêng, hưởng thọ 89 tuổi. 

Hơn 70 năm hoạt động cách mạng, đồng chí Lê Khả Phiêu đã có nhiều đóng góp to lớn đối với sự nghiệp cách mạng vẻ vang của Đảng và dân tộc. Đồng chí được Đảng, Nhà nước tặng thưởng Huân chương Sao vàng, Huy hiệu 70 năm tuổi Đảng và nhiều huân chương, huy chương cao quý khác của Việt Nam và quốc tế. 

TRẦN BÌNH - THÁI PHƯƠNG - MAI HOA

Các tin, bài viết khác

Đọc nhiều nhất

Ông Xuân bên tổ chim rồng rộc năm 2022

Hai vợ chồng nông dân bảo vệ chim trời ở phá Hạc Hải

Nông dân Nguyễn Công Xuân cùng vợ Đỗ Thị Hoa (Thôn Xuân Hòa, xã Hoa Thủy, huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình) làm một việc xưa nay hiếm là bảo vệ đàn chim trời trên diện tích đất lúa của gia đình giữa đầm phá Hạc Hải. “Cả làng nói tôi bảo vệ chúng khác nào nuôi vịt trời, lớn lên cũng bay đi mất, nhưng tôi thấy thanh thản nên cứ làm”, ông Xuân tâm sự.

Bút Sài Gòn

Xanh lại dần dần

- Nhiều người đang háo hức ra Bình Định để ngắm cá voi xanh săn mồi. Cũng vui, vì hoạt động sinh tồn bình thường của những loài động vật biển lại tạo ra cảnh tượng kỳ thú để con người thưởng ngoạn. Rồi biết đâu du lịch xứ mình lại có thêm một điểm nhấn mang tên “Quan sát cá voi”?

Giao thông - Đô thị

Quy hoạch

Phát huy vai trò của bí thư cấp ủy trong giải phóng mặt bằng

Với sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy, Ban Chỉ đạo giải phóng mặt bằng (GPMB) tỉnh Thừa Thiên - Huế thời gian qua đã tập trung chỉ đạo điều hành quyết liệt và có hiệu quả công tác bồi thường, GPMB các dự án trên địa bàn, góp phần quan trọng thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội.

Tin buồn

LỜI CẢM TẠ

Cụ bà Phan Thị Nhế (Cô Giáo Nhế), sinh năm 1929, đã từ trần vào lúc 11 giờ 52 phút ngày 26-7-2022 (nhằm ngày 28 tháng 6 năm Nhâm Dần), hưởng thọ 94 tuổi.
" />