Cục TDTT xin khoanh nợ cho Khu liên hợp thể thao quốc gia Mỹ Đình

Lãnh đạo Bộ VH-TT-DL đã có buổi làm việc cùng đại diện Cục TDTT và Khu liên hợp thể thao quốc gia Mỹ Đình, trong đó có nội dung xin khoanh nợ cho Khu liên hợp thể thao quốc gia Mỹ Đình.

Trước đó, Thanh tra Chính phủ đã công bố Kết luận thanh tra số 106/KL-TTCP ngày 11-5-2021 tại Khu liên hợp thể thao quốc gia Mỹ Đình chỉ ra nhiều sai phạm ở công tác quản lý, sử dụng đất; liên doanh, liên kết hoặc cho các công ty thuê đất; mua sắm tài sản, thực hiện các dự án cải tạo cơ sở vật chất…

Hóa đơn của Khu liên hợp thể thao quốc gia Mỹ Đình đang bị Cục Thuế Hà Nội cưỡng chế và phong tỏa tài khoản do chưa trả nợ thuế đất theo đúng quy định. Khoản nợ thuế đất đã lũy tiến tăng dần và sau 2 năm, con số nợ đã trên dưới 900 tỷ đồng.

Khu liên hợp thể thao quốc gia Mỹ Đình được xem là không có khả năng chi trả khoản nợ trên, do vậy lãnh đạo ngành thể thao xin khoanh nợ để giải quyết. Theo thông tin từ Cục TDTT, các nội dung đã được thống nhất sau buổi làm việc, từ đó có văn bản và lãnh đạo Bộ VH-TT-DL sẽ trình các cấp thẩm quyền cao hơn xem xét vấn đề này.

Tin cùng chuyên mục