Kết quả nổi bật sau 1 tháng ra quân huấn luyện tại Hải đội 102 - Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 1

Trong 2 ngày 28 và 29-3, đoàn công tác do Thiếu tướng Trần Văn Hậu, Chính ủy Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 1  làm trưởng đoàn kiểm tra toàn diện các mặt công tác quý 1 năm 2024 và sau tháng đầu ra quân huấn luyện tại Hải đội 102.

Cuộc kiểm tra nhằm đánh giá việc tổ chức, triển khai thực hiện nhiệm vụ huấn luyện, xây dựng nền nếp chính quy, rèn luyện kỷ luật sau 1 tháng ra quân huấn luyện. Qua đó kịp thời chỉ đạo, hướng dẫn khắc phục những tồn tại, hạn chế, bất cập trên các mặt công tác đồng thời làm cơ sở để bình xét, đánh giá kết quả thi đua quý 1 năm 2024.

z5299877223882_0429da8a7b99dfb84c8ef61bc37d2e0d.jpg
Thiếu tướng Trần Văn Hậu quán triệt kế hoạch, nội dung kiểm tra

Nội dung kiểm tra mà Đoàn tập trung gồm: Công tác huấn luyện, thực hiện nền nếp, chế độ canh trực sẵn sàng chiến đấu; nhận thức của cán bộ, chiến sĩ về mục đích, yêu cầu, nội dung, thời gian, phương châm huấn luyện năm 2024; tình hình chấp hành kỷ luật, xây dựng chính quy của bộ đội; sổ sách, giáo án, kế hoạch hoạt động công tác Đảng, công tác Chính trị; công tác nghiệp vụ, pháp luật; công tác bảo đảm hậu cần, tài chính, tăng gia sản xuất cải thiện đời sống bộ đội; quản lý, bảo quản, bảo dưỡng, khai thác, sử dụng vũ khí, khí tài, trang thiết bị kỹ thuật...

Qua kiểm tra cho thấy, mặc dù triển khai thực hiện nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu trong điều kiện còn gặp nhiều khó khăn nhiều mặt; vũ khí, trang bị trên các tàu đã qua nhiều năm sử dụng, vật tư thay thế hiếm, xuống cấp, thiếu đồng bộ; đội ngũ giáo viên huấn luyện kiêm nhiệm nhiều nhiệm vụ nên cường độ, khối lượng công việc nhiều... nhưng Hải đội 102 đã quán triệt tốt nhiệm vụ, chủ động khắc phục khó khăn, triển khai đầy đủ, toàn diện, chặt chẽ, đúng kế hoạch và có hiệu quả các mặt công tác.

z5299877216352_80a0591d754c8576f339017d68059451.jpg
1 buổi tập điều lệnh đội ngũ tại Hải đội 102

Bên cạnh đó, có nhiều đổi mới về nội dung, phương pháp huấn luyện, nhất là ứng dụng công nghệ thông tin, các mô hình học cụ vào quá trình huấn luyện. Công tác Đảng, công tác Chính trị đã bám sát yêu cầu, nhiệm vụ, triển khai toàn diện, đồng bộ, chặt chẽ, sáng tạo và hiệu quả.

Công tác thi đua, khen thưởng, công tác dân vận, tuyên truyền được đẩy mạnh và đi vào chiều sâu, đã tổ chức hơn 200 ngày công giúp nhân dân địa phương xây dựng nông thôn mới; tiến hành tuyên truyền về chống khai thác IUU cho hơn 300 lượt phương tiện với gần 3.000 ngư dân làm ăn trên biển...

Công tác hậu cần, tài chính đã bảo đảm tốt cho mọi hoạt động thường xuyên và đột xuất của đơn vị; tiêu chuẩn, chế độ, định lượng bữa ăn bộ đội được bảo đảm và nâng cao thông qua hoạt động tăng gia sản xuất. Công tác nghiệp vụ, pháp luật được tiến hành có hiệu quả, kiểm tra, xử phạt 10 phương tiện vi phạm với số tiền gần 25 triệu đồng...

z5299966769046_5fe96211904ad7c8a358214afc5999f9.jpg
Cán bộ, chiến sĩ tàu CSB 1013 tuyên truyền iuu cho ngư dân Quảng Bình trên vùng biển giáp ranh đường phân định Việt Nam - Trung Quốc

Kết luận đợt kiểm tra, Thiếu tướng Trần Văn Hậu ghi nhận, đánh giá cao những kết quả đã đạt được và biểu dương sự nỗ lực cố gắng của cán bộ, chiến sĩ Hải đội 102. Chính ủy Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 1 chỉ đạo các cơ quan chức năng tiếp tục đi sâu, nắm chắc tình hình mọi mặt để kịp thời tham mưu cho lãnh đạo, chỉ huy Vùng và hướng dẫn, giúp đỡ Hải đội 102 khắc phục những hạn chế, tồn tại.

Bên cạnh đó, đẩy mạnh phong trào thi đua lập thành tích cao nhất chào mừng kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7-5-1954 – 7-5-2024); 80 năm Ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam (22-12-1944 – 22-12-2024) và 20 năm Ngày thành lập Hải đội 102 (27-10-2004 – 27-10-2024).

Tin cùng chuyên mục