Triển khai Nghị quyết của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển tỉnh Nghệ An đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045

Sáng 16-9, tại TP Vinh, Ban Bí thư Trung ương Đảng tổ chức Hội nghị quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết số 39-NQ/TW ngày 18-7-2023 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển tỉnh Nghệ An đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.
Quang cảnh hội nghị

Quang cảnh hội nghị

Dự và chủ trì hội nghị có các đồng chí: Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Trưởng ban Tổ chức Trung ương Đảng; Trần Tuấn Anh, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương; Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương; Lê Minh Hưng, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh Văn phòng Trung ương Đảng; Lê Minh Khái, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ; Nguyễn Khắc Định, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội; cùng lãnh đạo các bộ, ban ngành Trung ương và khoảng 42.000 cán bộ, đảng viên, nhân dân tỉnh tham dự theo hình thức trực tiếp và trực tuyến.

Hội nghị đã được nghe đồng chí Trần Tuấn Anh, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương, trình bày những nội dung cơ bản của Nghị quyết số 39-NQ/TW, trong đó nhấn mạnh, việc ban hành Nghị quyết số 39-NQ/TW của Bộ Chính trị một lần nữa khẳng định sự quan tâm của Đảng, Nhà nước đối với tỉnh Nghệ An và đáp ứng được kỳ vọng, mong muốn, khát vọng của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Nghệ An trong bối cảnh phát triển mới. Đây là cơ sở chính trị rất quan trọng trong việc tiếp tục nghiên cứu quá trình thể chế hóa, ban hành các cơ chế, chính sách mới cho phép khai thác được tốt, có hiệu quả ở mức cao nhất các tiềm năng, lợi thế cho Nghệ An để đảm bảo sự phát triển nhanh và bền vững trong thời gian tới.

Trong Nghị quyết số 39-NQ/TW, Bộ Chính trị chỉ rõ: xây dựng và phát triển tỉnh Nghệ An tương xứng với vị trí, vai trò, tầm quan trọng, xứng đáng là quê hương của Chủ tịch Hồ Chí Minh là nhiệm vụ chính trị quan trọng của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Nghệ An và cả nước.

Đồng chí Trần Tuấn Anh, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương phát biểu tại hội nghị

Đồng chí Trần Tuấn Anh, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương phát biểu tại hội nghị

Để thực hiện được mục tiêu trên, Bộ Chính trị đề ra 9 giải pháp chủ yếu, trong đó nhấn mạnh: thống nhất nhận thức, đổi mới tư duy, khơi dậy khát vọng phát triển toàn diện, nhanh, mạnh hơn; phát huy truyền thống, văn hóa mang đậm bản sắc xứ Nghệ trở thành động lực, nguồn lực nội sinh cho phát triển; xây dựng và thực hiện tốt công tác quy hoạch và quản lý quy hoạch; tăng cường liên kết phát triển,…

Ngoài ra, Bộ Chính trị cũng yêu cầu đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng theo hướng chủ yếu dựa vào khoa học công nghệ, đổi mới, sáng tạo và chuyển đổi số; phát triển kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn; phát triển tỉnh Nghệ An thành trung tâm khu vực Bắc Trung bộ về thương mại, logistics, công nghiệp và nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao…

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương nêu rõ, đây là hội nghị có ý nghĩa rất quan trọng do Bộ Chính trị, Ban Bí thư trực tiếp chỉ đạo nhằm quán triệt những nội dung cơ bản của Nghị quyết số 39-NQ/TW, tạo sự thống nhất về nhận thức, trách nhiệm đối với các cơ quan Trung ương, các địa phương trong khu vực, đặc biệt là Đảng bộ, chính quyền, nhân dân tỉnh Nghệ An để thực hiện có hiệu quả Nghị quyết.

Đồng chí Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương phát biểu tại hội nghị

Đồng chí Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương phát biểu tại hội nghị

Đồng chí Trương Thị Mai đánh giá, qua 10 năm thực hiện Nghị quyết số 26 của Bộ Chính trị, Nghệ An đã đạt được nhiều kết quả, thành tựu quan trọng, khá toàn diện, nổi bật về tốc độ tăng trưởng, quy mô nền kinh tế, thu hút FDI, thu ngân sách, đời sống nhân dân được cải thiện, an sinh xã hội được quan tâm, quốc phòng - an ninh cơ bản đảm bảo.

Tuy nhiên, Nghệ An vẫn còn những khó khăn, thách thức, hạn chế về chất lượng tăng trưởng, về chuyển dịch cơ cấu kinh tế, cơ cấu lao động, thu nhập đầu người còn thấp, chưa cân đối được ngân sách. Mục tiêu trở thành tỉnh khá trong khu vực phía Bắc vào năm 2015 và tỉnh công nghiệp vào năm 2020 chưa trở thành hiện thực.

Thường trực Ban Bí thư nhấn mạnh, Nghị quyết số 39 có điểm rất quan trọng là quyết tâm chính trị rất cao của Trung ương, của Nghệ An, là cơ sở chính trị để Nghệ An có được sự chuyển biến tích cực, có được bước đột phá, khơi dậy mạnh mẽ khát vọng phát triển trong Đảng bộ, trong nhân dân, tạo được sức mạnh tập thể để Nghệ An phát triển nhanh, bền vững, đạt được mục tiêu đề ra, đặc biệt xây dựng và phát triển TP Vinh trở thành trung tâm kinh tế, văn hoá của vùng Bắc Trung bộ.

Đồng chí Trương Thị Mai chỉ rõ, việc triển khai Nghị quyết số 39 phải được đặt trong tổng thể phát triển vùng và cả nước, phải gắn chặt với Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, Nghị quyết số 26 của Bộ Chính trị về phát triển vùng Bắc Trung bộ và Duyên hải Trung bộ; phải tạo được động lực, tạo được sự kết nối, cộng hưởng mạnh mẽ hơn, nhất là 2 tỉnh liền kề Thanh Hoá, Hà Tĩnh, các địa phương của nước bạn Lào có chung đường biên giới và các địa phương trong cả nước. Việc ban hành các cơ chế, chính sách để cụ thể hoá Nghị quyết số 39 sẽ tạo được khuôn khổ pháp lý quan trọng đưa Nghị quyết vào cuộc sống, nhất là cơ chế, chính sách đặc thù gắn với điều kiện thực tế của Nghệ An, sao cho cơ chế, chính sách phải thúc đẩy chuyển dịch nhanh cơ cấu kinh tế, gắn với đổi mới, nâng cao chất lượng tăng trưởng, chuyển dịch cơ cấu lao động, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, sử dụng có hiệu quả các nguồn lực, đổi mới sáng tạo khoa học công nghệ, đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, phát triển được ngành, lĩnh vực có giá trị tăng cao.

Đồng chí Trương Thị Mai lưu ý, quá trình phát triển phải hết sức chú trọng để đảm bảo đồng bộ giữa kinh tế với văn hoá, xã hội, với quốc phòng - an ninh, bảo vệ môi trường sinh thái, đặc biệt là hệ sinh thái rừng, biển, đảo; tiếp tục cải thiện, nâng cao mức sống của nhân dân, nhất là người dân ở vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, người gặp khó khăn trong cuộc sống, gia đình chính sách. Phải phát huy được giá trị truyền thống lịch sử, văn hoá mang đậm bản sắc xứ Nghệ trở thành động lực, nguồn lực nội sinh cho phát triển.

Đồng chí Trương Thị Mai nhắc lại phát biểu của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Hội nghị tổng kết 10 năm Nghị quyết số 26-NQ/TW. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh: việc Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết mới về Nghệ An mới chỉ là bước mở đầu rất quan trọng, vấn đề quyết định là tổ chức thực hiện cho hiệu quả; phải biến Nghị quyết thành của cải vật chất, thành hiện thực sinh động, những điều chúng ta mong muốn là Nghệ An phải giàu có hơn, mạnh hơn. Theo đó, tinh thần là địa phương cũng phải cố gắng quyết liệt hơn, là chủ lực, là nội lực, là người phải thực hành, không được ỷ lại; nhưng trách nhiệm của các cơ quan Trung ương cũng rất quan trọng, không khoán trắng cho địa phương. Tất cả cần vào cuộc đồng bộ với tinh thần “trên dưới đồng lòng, dọc ngang thông suốt” để tạo được chuyển biến cụ thể, rõ rệt.

Thường trực Ban Bí thư tin tưởng rằng, Nghệ An sẽ tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng vẻ vang, khí phách anh hùng, tinh thần sáng tạo, quả cảm và phẩm chất cao quý, tốt đẹp của con người xứ Nghệ; quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết số 39 của Bộ Chính trị, mang lại sự phát triển bền vững, đời sống tốt đẹp cho nhân dân Nghệ An, xứng đáng là quê hương của Chủ tịch Hồ Chí Minh, xứng đáng với công lao to lớn của các bậc tiền nhân, các thế hệ đi trước như lời Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng "bước thật mạnh, tiến thật xa, Nghệ An như thế mới là Nghệ An".

Tin cùng chuyên mục