Tập trung nâng chất cán bộ tại chỗ

TPHCM hướng tới xây dựng nền hành chính hiện đại, trong đó xác định yếu tố con người là rất quan trọng nên đang tập trung nhiều giải pháp phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao. Bên cạnh các giải pháp của thành phố, mỗi địa phương, đơn vị cũng chủ động nâng chất cán bộ để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ ngày càng cao.

Một buổi học trong chương trình đào tạo Thạc sĩ Chính sách công hệ Điều hành cao cấp cho đội ngũ cán bộ TPHCM, do Ban Tổ chức Thành ủy TPHCM phối hợp với Đại học Kinh tế TPHCM tổ chức
Một buổi học trong chương trình đào tạo Thạc sĩ Chính sách công hệ Điều hành cao cấp cho đội ngũ cán bộ TPHCM, do Ban Tổ chức Thành ủy TPHCM phối hợp với Đại học Kinh tế TPHCM tổ chức

Giải quyết rốt ráo công việc

Sau hơn 2 năm tham gia lớp đào tạo trình độ Thạc sĩ Điều hành cao cấp Quản lý công, niên khóa 2021-2023 do quận 7 phối hợp Đại học Kinh tế TPHCM tổ chức, gần 40 cán bộ, công chức của quận đã tốt nghiệp.

Bí thư Quận ủy quận 7 Võ Khắc Thái đánh giá, qua đào tạo, trong công việc hàng ngày, các cán bộ tham gia lớp học trên có nhiều sáng kiến, hiến kế để quận nghiên cứu, tháo gỡ các khó khăn của địa phương. Đặc biệt, cán bộ tham gia khóa học chủ yếu là cán bộ quản lý, cán bộ thuộc diện quy hoạch vào các chức danh chủ chốt của quận, nên trong giải quyết công việc có sự phối hợp ăn ý và công việc chung được giải quyết rốt ráo, khoa học hơn.

GS-TS Sử Đình Thành, Giám đốc Đại học Kinh tế TPHCM, nhận xét, các tân thạc sĩ đã thực hiện các đề tài nghiên cứu gắn với thực tiễn địa phương, đóng góp nhiều chính sách, giải pháp thiết thực nhằm phát triển kinh tế - xã hội của quận 7.

Cũng theo GS-TS Sử Đình Thành, để bắt kịp xu hướng của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0, đòi hỏi phải chuẩn hóa đội ngũ cán bộ. Thực tế, cán bộ quản lý của các quận, huyện đến từ nhiều nguồn khác nhau, nhận thức khác nhau, do đó để chuẩn hóa và nâng cao kiến thức, ngoài các chương trình đào tạo do thành phố phối hợp tổ chức, nhiều địa phương (như quận 3, huyện Bình Chánh...) chủ động hợp tác với các cơ sở đào tạo, trong đó có Đại học Kinh tế TPHCM, để nâng chất đội ngũ cán bộ.

Mới đây, TP Thủ Đức hợp tác cùng Đại học Kinh tế TPHCM triển khai nhiều nội dung nâng chất cán bộ. Hai đơn vị phối hợp đào tạo sau đại học trong lĩnh vực công, thành phố thông minh để phát triển năng lực hoạch định và lãnh đạo, quản lý thực thi chính sách phát triển bền vững cho đội ngũ cán bộ của TP Thủ Đức.

Đồng thời, phối hợp bồi dưỡng ngắn hạn cập nhật kiến thức nhằm nâng cao năng lực hoạch định, lãnh đạo và quản lý trong khu vực công trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế; phối hợp đào tạo nâng cao năng lực đổi mới sáng tạo, thiết kế, quy hoạch, phát triển đô thị thông minh và chuyển đổi số cho đội ngũ cán bộ của thành phố; phối hợp bồi dưỡng nâng cao năng lực phát triển doanh nghiệp và khởi nghiệp; các chương trình đào tạo khác theo nhu cầu của TP Thủ Đức…

Vận dụng kiến thức

Chủ tịch UBND TP Thủ Đức Hoàng Tùng khẳng định, việc đào tạo, nâng cao chất lượng cán bộ để phục vụ cho tình hình mới là rất quan trọng. Ngoài chương trình đào tạo Thạc sĩ Điều hành cao cấp Quản lý công mà TP Thủ Đức cùng Đại học Kinh tế TPHCM thiết kế cho cán bộ của địa phương và các khóa đào tạo theo chương trình chung của TPHCM, TP Thủ Đức cũng đặt hàng Đại học Kinh tế TPHCM tổ chức một số chương trình ngắn hạn, có chủ đề cụ thể cho đội ngũ cán bộ.

Các chương trình phụ thuộc vào nhu cầu và từng thời điểm khác nhau, mục đích là giúp cán bộ có thể vận dụng ngay kiến thức vào công việc hàng ngày. Trong đó, tập trung vào các lĩnh vực “nóng” như quản lý đô thị, quy hoạch, quản lý dự án, quản lý tài chính công.

Ngoài ra, TP Thủ Đức đã tổ chức lớp đào tạo kỹ năng quản lý dự án dành cho bí thư, chủ tịch UBND 34 phường, hàng năm đào tạo, bồi dưỡng lại, nhằm đảm bảo các phường chấp hành đúng quy định và thống nhất trong quản lý dự án trên địa bàn. TP Thủ Đức cũng tập trung đào tạo, nâng cao trình độ, chuyên môn nghiệp vụ đối với các nhóm công việc mới; trao đổi thông tin, nâng cao nghiệp vụ cho cán bộ, công chức từ các chương trình giao lưu, kết nối với các tỉnh, thành bạn…

Giai đoạn 2021-2023, TPHCM đã tổ chức gần 490 lớp đào tạo, bồi dưỡng về chuyên môn nghiệp vụ và theo yêu cầu vị trí việc làm cho 39.539 lượt cán bộ, công chức, viên chức tham dự; tổ chức cho 180 học viên tham gia các khóa bồi dưỡng theo hình thức kết hợp học tập tại Việt Nam và học tập thực tiễn ở nước ngoài trong lĩnh vực du lịch, y tế, cải cách hành chính, xây dựng nông thôn mới và nông thôn mới thông minh, hạ tầng công nghiệp, nông nghiệp công nghệ cao...

Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM cũng đã thành lập Ban Chỉ đạo thực hiện công tác tạo nguồn, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức thành phố.

Ở góc độ bao quát hơn, TPHCM đã đề ra nhiều chủ trương, chính sách để nâng cao trình độ đội ngũ cán bộ, công chức; duy trì nhiều chương trình đào tạo, nâng chất cán bộ. Thực hiện kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức hàng năm, TPHCM đã tổ chức các khóa bồi dưỡng trong và ngoài nước; phê duyệt đề án đào tạo, bồi dưỡng kiến thức, năng lực lãnh đạo quản trị tiên tiến, ngoại ngữ cho cán bộ, công chức. Trong đó, tập trung tổ chức các khóa bồi dưỡng về quản lý nhà nước theo tiêu chuẩn ngạch công chức.

Thành phố cũng quan tâm tổ chức bồi dưỡng các kỹ năng chuyên môn, nghiệp vụ khác như văn hóa, cải cách hành chính, kiến thức đối ngoại và các lớp bồi dưỡng nghiệp vụ chuyên ngành hoặc lĩnh vực theo yêu cầu vị trí việc làm; nâng cao năng lực tư duy chiến lược cho cán bộ lãnh đạo quản lý tiên tiến trên địa bàn, đáp ứng tiêu chuẩn chức danh, vị trí việc làm và khung năng lực. Qua đó, góp phần nâng cao hiệu quả công tác tham mưu, xây dựng chính sách của hệ thống chính trị các cấp.

Tin cùng chuyên mục