TPHCM: Cơ sở giáo dục cập nhật danh mục sách giáo khoa được lựa chọn cho năm học 2024-2025 chậm nhất ngày 5-3

Sở GD-ĐT TPHCM vừa có văn bản gửi Phòng GD-ĐT TP Thủ Đức và 21 quận, huyện về hướng dẫn lựa chọn sách giáo khoa (SGK) trong các cơ sở giáo dục phổ thông trên địa bàn TPHCM.

Theo đó, Sở GD-ĐT TPHCM yêu cầu danh mục SGK được các cơ sở giáo dục phổ thông đề xuất lựa chọn cho năm học 2024-2025 phải được cập nhật chậm nhất vào ngày 5-3-2024.

Từ ngày 5 đến trước ngày 10-3, phòng GD-ĐT thẩm định hồ sơ lựa chọn SGK của các cơ sở giáo dục thuộc phạm vi quản lý. Chậm nhất ngày 10-3, phòng GD-ĐT TP Thủ Đức và 21 quận, huyện báo cáo Sở GD-ĐT TPHCM kết quả thẩm định và danh mục SGK được các cơ sở giáo dục lựa chọn.

57261976a6ba0ce455ab-3833.jpg
Học sinh Trường Tiểu học Thạnh An (huyện Cần Giờ) trong một tiết học triển khai Chương trình Giáo dục phổ thông 2018

Về quy trình thực hiện, việc tổ chức lựa chọn SGK được thực hiện theo các bước: Tổ trưởng chuyên môn các cơ sở giáo dục xây dựng kế hoạch tổ chức lựa chọn SGK cho từng môn học, báo cáo người đứng đầu đơn vị trước khi thực hiện; Tổ trưởng chuyên môn tổ chức họp với các giáo viên môn học để thảo luận, bỏ phiếu lựa chọn 1 SGK cho môn học.

Trường hợp môn học chỉ có 1 SGK được Bộ trưởng Bộ GD-ĐT quyết định phê duyệt thì tổ chuyên môn lựa chọn SGK trong quyết định, không cần bỏ phiếu.

SGK được lựa chọn bảo đảm có từ 1/2 số giáo viên môn học trở lên bỏ phiếu lựa chọn.

Trường hợp không có SGK nào đạt từ 1/2 số giáo viên môn học trở lên bỏ phiếu lựa chọn thì tổ chuyên môn phải thảo luận, bỏ phiếu lựa chọn lại. SGK được lựa chọn là SGK có số giáo viên môn học bỏ phiếu lựa chọn cao nhất trong lần bỏ phiếu thứ hai.

Trong cả 2 lần bỏ phiếu, nếu có từ 2 SGK có số giáo viên môn học bỏ phiếu lựa chọn cao nhất bằng nhau thì tổ trưởng chuyên môn quyết định lựa chọn một trong số SGK có số giáo viên môn học bỏ phiếu lựa chọn cao nhất.

Các cơ sở giáo dục lập hồ sơ lựa chọn SGK gửi về Phòng GD-ĐT quận, huyện.

Trong quá trình sử dụng, căn cứ các kiến nghị của giáo viên, học sinh và cha mẹ học sinh, cơ sở giáo dục báo cáo, đề xuất Phòng GD-ĐT về việc điều chỉnh, bổ sung danh mục SGK.

Trước đó, Bộ GD-ĐT đã ban hành Thông tư 27 quy định về việc lựa chọn SGK trong các cơ sở giáo dục phổ thông, thay thế Thông tư 25 áp dụng từ tháng 10-2020 đến nay. Đáng chú ý nhất của Thông tư 27 là quyền quyết định chọn SGK được giao về cho các cơ sở giáo dục thay vì UBND cấp tỉnh như trước đây.

Trong đó, hội đồng lựa chọn SGK của cơ sở giáo dục do hiệu trưởng cơ sở giáo dục hoặc giám đốc trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên, người đứng đầu các cơ sở giáo dục thành lập, giúp người đứng đầu cơ sở giáo dục tổ chức lựa chọn sách.

Cơ sở giáo dục chịu trách nhiệm trước các cơ quan quản lý giáo dục, học sinh, cha mẹ học sinh về việc tổ chức lựa chọn SGK, đồng thời xây dựng dự toán, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt kinh phí tổ chức thực hiện theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước.

Tin cùng chuyên mục